Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tonnypham trong 11:24:13 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5146Tiêu đề: Nối tiếp mạch L1C1 với L2C2 .....
Gửi bởi: tonnypham trong 11:24:13 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2011
em không bik mấy câu này có ai trả lời chưa, nếu có bị lặp thì cũng xin chỉ link dùm nház!

1. mach nối tiếp R1L1C1 có cộng hưởng với w1
    ---------------------R2L2C2 --------------------------- w2

mắc nt 2 mạch này lại thành 1 mạch cộng hưởng w=???

2.       Mạch dao động lý tưởng L1C1 có tần số dao động riêng là f1 . Mạch dao động lý
tưởng L2C2 có tần số dao động riêng là f 2 với f 2 = f1 . Ghép nối tiếp hai mạch dao
động lại với nhau thành mạch dao động mới L1C1 L2C2 thì tần số dao động riêng của
mạch này là f = ??


Tiêu đề: Trả lời: Nối tiếp mạch L1C1 với L2C2 .....
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 12:20:07 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2011
đây là bài làm của mình