Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 11:02:30 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5140Tiêu đề: Giúp em bài này với!!!
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 11:02:30 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2011
công suất bức xạ của mặt trời la 3.9*10^26 W .Cho c=3*10^8 m/s.trong một giờ khối lượng mặt trời giảm mất :
A:3.12*10^13kg     B:0.78*10^13kg    C:4.68*10^21kg    D:1.56*10^13kg


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài này với!!!
Gửi bởi: weathercock trong 11:42:40 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2011
Có:[tex]W=mc^2\Rightarrow m=W/c^2=1,3.10^8[/tex]
(m là khối lượng mặt trời giảm trong 1s)
=> Khối lượng mặt trời giảm trong 1h là:[tex]1,3.10^8*3600=4,68.10^{21}[/tex]=> C đúng


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài này với!!!
Gửi bởi: weathercock trong 12:26:36 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2011
Hì hì :D Vừa nãy tớ bấm máy tính nhầm, lúc sửa lại thì không sửa đc nên đành post bài mới, mod thông cảm
Có:[tex]W=mc^2\Rightarrow m=W/c^2=4,3333.10^9[/tex]
(m là khối lượng mặt trời giảm trong 1s)
=> Khối lượng mặt trời giảm trong 1h là:[tex]4,3333.10^9*3600=1,56.10^{13}[/tex]=> D đúng