Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: fatuity_vn trong 08:47:15 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5139Tiêu đề: Sóng cơ
Gửi bởi: fatuity_vn trong 08:47:15 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2011
Ai giải dùm em bài này được không !
(http://cb5.upanh.com/22.502.29505444.yR0/1.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: weathercock trong 09:56:43 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2011
Đề thi thử chuyên sư phạm à bạn? Tớ làm thế này thấy kết quả ra đúng :P
Vì u1 và u2 ngược pha nên [tex]d_2-d_1=\lambda (k+0,5)[/tex](k là số điểm cực đại)
Có [tex]18-18\sqrt{2}\leq d_1-d_2\leq 18\sqrt{2}-18\Leftrightarrow 18-18\sqrt{2}\leq \lambda (k+0,5)\leq 18\sqrt{2}-18\Rightarrow -1,74\leq k\leq 0,7[/tex]
Vậy k có 2 giá trị là -1,0=> số điểm cực đại là 2, vì 2 nguồn ngược pha nên số điểm cực tiểu sẽ nhiều hơn cực đại=> số điểm cực tiểu là 3=> A đúng