Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: weathercock trong 08:28:39 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5138Tiêu đề: 1 câu lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: weathercock trong 08:28:39 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2011
Bước sóng dài nhất trong dãy Ban-me là 0,656. Bước sóng dài nhất trong dãy Lai-man là 0,122. Bước sóng dài thứ 2 của dãy Lai-man là:
A.0,1112
B.0,1211                                                                                       
D.0,1029
C.0,0528
(Đơn vị của bước sóng đều là micromet)

Các thầy cô giúp em với. Em cám ơn ạ!


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 09:49:18 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2011
Bước sóng dài nhất trong dãy Ban-me là 0,656. Bước sóng dài nhất trong dãy Lai-man là 0,122. Bước sóng dài thứ 2 của dãy Lai-man là:
A.0,1112
B.0,1211                                                                                       
D.0,1029
C.0,0528
(Đơn vị của bước sóng đều là micromet)

Các thầy cô giúp em với. Em cám ơn ạ!

bai nay co ban: ta co lamda32=0,656, lamda21=0,122
1/lamda31=1/lamda32+1/lamda21 suy ra lamda31=0,1029 chon D


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 10:14:26 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2011
Bước sóng dài nhất trong dãy Ban-me là 0,656. Bước sóng dài nhất trong dãy Lai-man là 0,122. Bước sóng dài thứ 2 của dãy Lai-man là:
A.0,1112
B.0,1211                                                                                      
D.0,1029
C.0,0528
(Đơn vị của bước sóng đều là micromet)

Các thầy cô giúp em với. Em cám ơn ạ!

n=6 --------------------------------------------------------------------------------------------  mức năng lượng P
n=5 --------------------------------------------------------------------------------------------  mức năng lượng 0
n=4 --------------------------------------------------------------------------------------------  mức năng lượng N
n=3 --------------------------------------------------------------------------------------------  mức năng lượng M
n=2 --------------------------------------------------------------------------------------------  mức năng lượng L
n=1 --------------------------------------------------------------------------------------------  mức năng lượng K
Bước sóng dài nhất trong dãy Ban-me là h.f32= EM-EL (1)

Bước sóng dài nhất trong dãy Lai -man là h.f21= EL-EK (2)

Bước sóng thứ hai  trong dãy Lai-man là h.f31= EM-EK (3)
Cộng hai vế của hai Pt (1);(2) kết hợp với (3) suy ra
f31=f32+f21
[tex]\frac{1}{\lambda 31}=\frac{1}{\lambda 32}+\frac{1}{\lambda 21}[/tex]
Kết quả 0,1029 ....