Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hongminh18 trong 02:29:41 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5130Tiêu đề: Câu 45 - Đề 3 của Thầy Bùi Gia Nội
Gửi bởi: hongminh18 trong 02:29:41 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2011
Các bạn giải dùm câu 45 :
Trong TN đo K/c từ TĐ đến MTrăng bằng laze, người ta đã sử dụng laze có bước sóng 0,52 micromet. Thiết bị dùng để đo là một máy vừa có khả năng phát và thu các xung laze. Biết thời gian kéo dài của xung là 100 ns. Tính độ dài mỗi xung?
A. 300 m.    B. 0,3 m.    C. 10^-11 m.     D. 30 m       (Đáp án là  D)
* Câu 49 : A.
* Ngoài ra có một số câu mình không giống ĐA của các bạn  :  18 C, 19C, 32B.
Các bạn cùng thảo luận nhé.


Tiêu đề: Trả lời: Câu 45 - Đề 3 của Thầy Bùi Gia Nội
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:54:16 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2011
Sóng điện từ có vận tốc c = [tex]3.10^{8}[/tex]m/s
Nên độ dài cùa xung [tex]l=c.t=3.10^{8}.100.10^{-9}=30m[/tex]
Kết quả này không phụ thuộc vào bước sóng của xung phát ra


Tiêu đề: Trả lời: Câu 45 - Đề 3 của Thầy Bùi Gia Nội
Gửi bởi: hongminh18 trong 06:35:05 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2011
hongminh không hiểu lắm về độ dài của một xung. Trong các tài liệu có viết là tìm khoảng cách cần đo thì lấy c.t/2 ?


Tiêu đề: Trả lời: Câu 45 - Đề 3 của Thầy Bùi Gia Nội
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:09:35 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2011
hongminh không hiểu lắm về độ dài của một xung. Trong các tài liệu có viết là tìm khoảng cách cần đo thì lấy c.t/2 ?
Độ dài của một xung là chiều dài của xung đó : là quãng đường mà xung đi được kể từ lúc bắt đầu phát xung cho đến lúc kết thúc xung đó - Giống như chiều dài của một đoạn sóng
Còn công thức mà HồngMinh đưa ra thì t là thời gian kể từ lúc máy phát ra xung cho đến lúc máy nhận được tín hiệu của xung phản xạ trở lại !