Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thodencnt trong 12:08:30 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5126Tiêu đề: Giải giùm bài dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: thodencnt trong 12:08:30 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2011
“Mạch điện không phân nhánh RLC có R = 40(Ω), L = 3/5Π (H) và C = 10-4/ Π . Hiệu điện thế ở hai đầu điện trở là UR = 120√2cos100 Πt .Biểu thức hiệu điện thế ở 2 đầu mạch là?“   
 ho:)

Thầy hướng dẫn chi tiết giùm em,
nếu có thể thầy gửi về mail thoden_it@yahoo.com.vn

Em cám ơn Thầy


Tiêu đề: Trả lời: Giải giùm bài dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: le tan hau trong 12:22:07 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2011
“Mạch điện không phân nhánh RLC có R = 40(Ω), L = 3/5Π (H) và C = 10-4/ Π . Hiệu điện thế ở hai đầu điện trở là UR = 120√2cos100 Πt .Biểu thức hiệu điện thế ở 2 đầu mạch là?“   
 ho:)

Thầy hướng dẫn chi tiết giùm em,
nếu có thể thầy gửi về mail thoden_it@yahoo.com.vn

Em cám ơn Thầy
bài này là bài co ban mà
i = ur/R = 3√2cos100 Πt
ZL=60 ohm, ZC= 100 ohm
Z= 40 [tex]\sqrt{2}[/tex] ohm
U0= 3√2x 40[tex]\sqrt{2}[/tex]=240V
tg [tex]\varphi[/tex] = -1 =>[tex]\varphi[/tex] = - pi/4
[tex]\varphi[/tex]u=[tex]\varphi[/tex]i+[tex]\varphi[/tex]= Pi/4
xong roi.