Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 08:18:42 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5117Tiêu đề: con lắc lò xo!!!!!!
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 08:18:42 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2011
Hai vật A, B dán liền nhau mb   = 2ma   = 200 gam, treo vào một lò xo có độ
  cứng k = 50 N/m,. Nâng vật lên đến đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên ℓ =30 cm thì buông nhẹ. Vật dao động điều hoà đến vị trí lực đàn hôì của lò xo có độ lớn lớn nhất, vật B bị tách ra. Tính chiều dài ngắn nhất của lò xo.
   A. 26 cm.                    B. 24 cm.                   C. 30 cm.        D 22cm


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo!!!!!!
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 09:17:00 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2011
Hai vật A, B dán liền nhau mb   = 2ma   = 200 gam, treo vào một lò xo có độ
  cứng k = 50 N/m,. Nâng vật lên đến đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên ℓ =30 cm thì buông nhẹ. Vật dao động điều hoà đến vị trí lực đàn hôì của lò xo có độ lớn lớn nhất, vật B bị tách ra. Tính chiều dài ngắn nhất của lò xo.
   A. 26 cm.                    B. 24 cm.                   C. 30 cm.        D 22cm
xet luc ma mb dinh nhau detal L=6 cm suy ra A=6cm, vu tri can bang cach vi trj lo xo k bien dang 6 cm
luc B tach ra detal L = 0,4*10/50 = 2 cm suy ra vi tri can bang moj cach vi trj lo xo k bjen dang la 2 cm
suy ra bien do moj tinh tu vi tri can bang moj den vi tri thap nhat la A= 6+4=10 cm
vay lo xo se nen len tren 8 cm suy ra chjeu daj lo xo luc do la 22 cm chon dap an D