Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vinh_kid1412 trong 08:16:28 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5116Tiêu đề: Bài tập hay mọi người cùng giải
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 08:16:28 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2011
Câu 4: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3, sóng có biên độ A, tại thời điểm t¬1 có uM = +3cm và uN = -3cm. Tìm thời điểm t2 liền sau đó có uM = +A, biết sóng truyền từ N đến M.
A. 11T/12   B. T/12   C. T/6   D. T/3
Câu 8: Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp pha 100V. Tải tiêu thụ mắc hình sao gồm điện trở r = 100Ω ở pha 1 và pha 2, tụ điện có dung kháng Zc = 100Ω ở pha 3. Dòng điện trong dây trung hoà nhận giá trị nào sau đây?
A. I = .   B. I = 1A.   C. I = 0.   D. I = 2A.


Tiêu đề: Trả lời: bai tap hay moi nguoi cung giai
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:35:50 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2011
Câu 4: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3, sóng có biên độ A, tại thời điểm t¬1 có uM = +3cm và uN = -3cm. Tìm thời điểm t2 liền sau đó có uM = +A, biết sóng truyền từ N đến M.
A. 11T/12   B. T/12   C. T/6   D. T/3
Câu 8: Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp pha 100V. Tải tiêu thụ mắc hình sao gồm điện trở r = 100Ω ở pha 1 và pha 2, tụ điện có dung kháng Zc = 100Ω ở pha 3. Dòng điện trong dây trung hoà nhận giá trị nào sau đây?
A. I = .   B. I = 1A.   C. I = 0.   D. I = 2A.

Câu 4 Đáp án A
Câu 5 Đáp án [tex]\sqrt{2}A[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bai tap hay moi nguoi cung giai
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 05:41:14 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2011
thay dauquangduong , thay co the giai chi tiet cau 2 de em co the hieu ro them ve dong dien tren
day trung hoa khi cac taj k doj xung, em cam on thay


Tiêu đề: Trả lời: bai tap hay moi nguoi cung giai
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:08:13 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2011
thay dauquangduong , thay co the giai chi tiet cau 2 de em co the hieu ro them ve dong dien tren
day trung hoa khi cac taj k doj xung, em cam on thay
Các dòng điện trong các pha 1 và 2 cùng pha với hiệu điện thế tương ứng ; dòng điện trong pha 3 sớm pha hơn hiệu điện thế của pha này pi/2
Khi lấy tổng vectơ ta có i3 vuông pha với i12
từ đó tính được i trung hòa


Tiêu đề: Trả lời: bai tap hay moi nguoi cung giai
Gửi bởi: nguyen van dat trong 06:09:26 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2011
bạn xem file đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: bai tap hay moi nguoi cung giai
Gửi bởi: bybossy trong 07:24:29 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2011
Thầy ơi thầy giải rõ giúp em cấu 1 em không hiêu vì sao lệch pha [tex]2\pi/3[/tex] mà lại có li đô tại 1 thời điểm như 2 nguồn ngc pha vây
Còn câu 2 thì em nghĩ là khi mắc hình sao thù dòng điện trong dây trung hòa luôn bằng 0??


Tiêu đề: Trả lời: bai tap hay moi nguoi cung giai
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 08:10:57 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2011
1. Trong điều kiện cùng biên độ, hai điểm dao động ngược pha <=> uM = -uN ở mọi thời điểm. Còn ở một thời điểm xác định, tồn tại 2 điểm có li độ trái dấu nhưng không gọi là ngược pha được, chẳng hạn ở thời điểm đó các pha của chúng lần lượt là Pi/6 và 5PI/6 (cosin của hai góc này trái dấu)

2. Trong cách mắc hình sao thì tổng quát là i = i1 + i2 + i3. Chỉ khi các tải tiêu thụ giống hệt nhau thì i mới triệt tiêu. Điều này khó xảy ra trong mạng điện dân dụng


Tiêu đề: Trả lời: bai tap hay moi nguoi cung giai
Gửi bởi: mu7beckham trong 12:18:28 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2011
Câu 4: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3, sóng có biên độ A, tại thời điểm t¬1 có uM = +3cm và uN = -3cm. Tìm thời điểm t2 liền sau đó có uM = +A, biết sóng truyền từ N đến M.
A. 11T/12   B. T/12   C. T/6   D. T/3

Câu này làm thế nào ạ?


Tiêu đề: Trả lời: bai tap hay moi nguoi cung giai
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 12:28:42 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2011
vay may thay cho em hoj neu de giong nhu cau hai, ma nguoj ta bao viet bieu thuc cuong do dong djen
tren day trung hoa, thi no bang i1+i2+i3 hay la -(i1+i2+i3), em cam on may thay


Tiêu đề: Trả lời: bai tap hay moi nguoi cung giai
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:35:30 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2011
vay may thay cho em hoj neu de giong nhu cau hai, ma nguoj ta bao viet bieu thuc cuong do dong djen
tren day trung hoa, thi no bang i1+i2+i3 hay la -(i1+i2+i3), em cam on may thay
Tại một nút mạch ta có i 1 + i 2 + i 3 + i 0 = 0
Vậy dòng điện trong dây trung hòa là i0 = -(i1+i2+i3)


Tiêu đề: Trả lời: bai tap hay moi nguoi cung giai
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:45:17 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2011
Câu 4: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3, sóng có biên độ A, tại thời điểm t¬1 có uM = +3cm và uN = -3cm. Tìm thời điểm t2 liền sau đó có uM = +A, biết sóng truyền từ N đến M.
A. 11T/12   B. T/12   C. T/6   D. T/3

Câu này làm thế nào ạ?
Do sóng truyền từ N đến M nên sóng tại N sớm pha hơn sóng tại M :
 [tex]\frac{2\pi d}{\lambda }=\frac{2\pi }{3}[/tex]
Ta biểu diễn dao động tại N và M qua vectơ quay thì [tex]\vec{U_{N}}[/tex] quay trước [tex]\vec{U_{M}}[/tex] một góc [tex]\frac{2\pi }{3}[/tex]
Hình chiếu của chúng lên trục hoành có giá trị tương ứng là -3 cm ( tại N )và 3cm ( tại M )
Do đó [tex]\vec{U_{M}}[/tex] hợp với trục hoành một góc [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]
Vậy vectơ này phải quay thêm một góc [tex]\frac{11\pi }{6}[/tex] thì hình chiếu của nó bằng biên độ A

Tiêu đề: Trả lời: bai tap hay moi nguoi cung giai
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 06:01:43 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2011
thưa thầy theo em nghĩ thì khi 3 tải không đối xứng thì nó tổng hợp ra một dòng i khác không thì em nghĩ vài trò của dây trung hòa là dẫn dòng i thừa đó đi nơi khác (xuống đất chẳng hạn) tức là bằng đúng i tổng hợp, chứ em k nghĩ rằng nó sẽ ngưoc chiều để khu dòng i đó, vậy nó có mâu thuẫn với đinh luật nút k ạ, cho em xin ý kiến của thầy, em cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: bai tap hay moi nguoi cung giai
Gửi bởi: Quang Dương trong 11:46:21 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2011
Định luật nút mạch sử dụng với quy ước về dấu :
Dòng điện đi vào nút có giá trị dương
Dòng điện đi từ nút ra có giá trị âm
Do đó tổng đại số của các dòng điện tại một nút phải bằng không !
Nếu dây trung hòa dẫn dòng điện đi ra thì dòng điện trong dây này phải có giá trị âm