Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 08:31:37 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5105Tiêu đề: số nguồn âm
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:31:37 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2011
Trong buổi hoà nhạc, giả sử có 5 chiếc kèn đồng giống nhau phát ra sóng âm có L = 50 dB, Để L = 60 dB thì số kèn cần là ?.
A. 6
B. 50
C. 60
D. 10


Tiêu đề: Trả lời: số nguồn âm
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 09:23:46 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2011
Trong buổi hoà nhạc, giả sử có 5 chiếc kèn đồng giống nhau phát ra sóng âm có L = 50 dB, Để L = 60 dB thì số kèn cần là ?.
A. 6
B. 50
C. 60
D. 10
theo mình đáp án là B phải không
giả sử mỗi ken có cường độ am là I thì ta co
5=log(5*I/Io)
6=log(x*I/Io)
suy ra x=50 ý kiến mọi người sao