Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hiepsi_4mat trong 10:49:51 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5100Tiêu đề: Xin trợ giúp một câu trong đề thi thử ĐHSP Hà Nội lần thứ 5!
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:49:51 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2011
Một mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp, trong đó điện dung của tụ điện có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều, khi đó điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử lần lượt là [tex]U_{R}=40V, U_{L}=120V, U_{C}=40V[/tex]. Nếu thay đổi điện dung của tụ C để điện áp hiệu dụng đặt vào giữa hai đầu tụ C là 60V thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng
A. 67,12 V                        B. 45,64V                         C. 54,24V                             D. 40,67V.

Bài này mình cứ có cảm giác thiếu dữ liệu. Mình đánh nguyên văn và kiểm tra kỹ không bỏ sót chữ nào cả! Rất mong các anh và các thầy chỉ bảo thêm ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Xin trợ giúp một câu trong đề thi thử ĐHSP Hà Nội lần thứ 5!
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 11:17:56 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2011
Giải:


Tiêu đề: Trả lời: Xin trợ giúp một câu trong đề thi thử ĐHSP Hà Nội lần thứ 5!
Gửi bởi: mu7beckham trong 11:24:50 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2011
Một mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp, trong đó điện dung của tụ điện có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều, khi đó điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử lần lượt là [tex]U_{R}=40V, U_{L}=120V, U_{C}=40V[/tex]. Nếu thay đổi điện dung của tụ C để điện áp hiệu dụng đặt vào giữa hai đầu tụ C là 60V thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng
A. 67,12 V                        B. 45,64V                         C. 54,24V                             D. 40,67V.

Bài này mình cứ có cảm giác thiếu dữ liệu. Mình đánh nguyên văn và kiểm tra kỹ không bỏ sót chữ nào cả! Rất mong các anh và các thầy chỉ bảo thêm ạ!


Có [tex]U=40\sqrt{5}[/tex]

Khi U(C) = 60V => [tex]U^{2}=U_{R}^{2} + (U_{L}-U_{C})^{2} =>(40\sqrt{5)}^{2}=U_{R}^{2} + (U_{L}-60)^{2}[/tex]


Mặt khác:Khi thay đổi C thì tỉ số [tex]\frac{U_{L}}{U_{R}} = 3[/tex] không đổi.

2 pt => [tex]U_{R} = 45,64[/tex]