Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Huỳnh Nghiêm trong 02:52:51 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5096Tiêu đề: Vận tốc truyền sóng
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 02:52:51 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2011
Xin các bạn chỉ cho bài này:

Khi sóng cơ truyền trong một môi trường, vận tốc truyền sóng phụ thuộc:
A. tần số sóng    B. bước sóng     C. môi trường truyền      D. biên độ sóng


Tiêu đề: Trả lời: Vận tốc truyền sóng
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:56:31 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2011
Xin các bạn chỉ cho bài này:

Khi sóng cơ truyền trong một môi trường, vận tốc truyền sóng phụ thuộc:
A. tần số sóng    B. bước sóng     C. môi trường truyền      D. biên độ sóng
Nếu đây là một câu trắc nghiệm cho HS PT thì mình chọn câu C
Nhưng nếu là một vấn đề thảo luận khoa học thì trong một tài liệu mà Bộ trả lời thì vận tốc truyền âm vẫn phụ thuộc vào tần số của âm và môi trường truyền !
Theo mình nghĩ vận tốc truyền âm không phụ thuộc vào biên độ âm và bước sóng thực chất chỉ là hệ quả của vận tốc truyền sóng và tần số sóng !


Tiêu đề: Trả lời: Vận tốc truyền sóng
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 07:05:23 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2011
Lâm Nguyễn cũng đồng ý với ý kiến của thầy Đậu Quang Dương.
Bản thân Lâm Nguyễn cũng chỉ biết. Trong một môi trường truyền âm không đổi thì tần số không thay đổi.
Còn theo SGK VL 12 cơ bản thì vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi của môi trường và nhiệt độ của môi trường truyền âm.

Nhưng nếu là một vấn đề thảo luận khoa học thì trong một tài liệu mà Bộ trả lời thì vận tốc truyền âm vẫn phụ thuộc vào tần số của âm và môi trường truyền
Nếu điều này nói cho một môi trường truyền âm nhất định thì có lẽ Lâm Nguyễn chưa rõ lắm, mong thầy Dương nói rõ thêm cho Lâm Nguyễn được không ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Vận tốc truyền sóng
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:35:38 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2011
Lâm Nguyễn cũng đồng ý với ý kiến của thầy Đậu Quang Dương.
Bản thân Lâm Nguyễn cũng chỉ biết. Trong một môi trường truyền âm không đổi thì tần số không thay đổi.
Còn theo SGK VL 12 cơ bản thì vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi của môi trường và nhiệt độ của môi trường truyền âm.

Nhưng nếu là một vấn đề thảo luận khoa học thì trong một tài liệu mà Bộ trả lời thì vận tốc truyền âm vẫn phụ thuộc vào tần số của âm và môi trường truyền
Nếu điều này nói cho một môi trường truyền âm nhất định thì có lẽ Lâm Nguyễn chưa rõ lắm, mong thầy Dương nói rõ thêm cho Lâm Nguyễn được không ạ.

Trong cùng một môi trường các sóng có tần số khác nhau truyền với vận tốc "hơi" khác nhau !