Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhlaai trong 09:10:08 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5074Tiêu đề: 1 CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CHUYEN NGUYỄN HUỆ
Gửi bởi: anhlaai trong 09:10:08 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2011
Cho đoạn mạch xoay chiều R,L mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L=0.318H ,R=100 ôm mác vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều hiệu điện thế u=400(cos 50pi t)^2 xác ddinhj cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là
A can 5
B 3.26
C 2+ căn 2
D 3


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CHUYEN NGUYỄN HUỆ
Gửi bởi: bangbang1210 trong 06:45:54 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2011
DAp An BAng Can 5
Ha BA^C, lay tich Phan Roi dung dinh nghia cuong do hieu dung trong SGK se ra DA


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CHUYEN NGUYỄN HUỆ
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:54:05 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2011
Cho đoạn mạch xoay chiều R,L mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L=0.318H ,R=100 ôm mác vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều hiệu điện thế [tex]u=400cos^{2}50\pi t=400\frac{cos100\pi t+1}{2}=200cos100\pi t+200[/tex]
cos 50pi t)^2 xác ddinhj cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là
A can 5
B 3.26
C 2+ căn 2
D 3

Ta có : [tex]u=400cos^{2}50\pi t=400\frac{cos100\pi t+1}{2}=200cos100\pi t+200[/tex]
số hạng đầu là hiệu điện thế xoay chiều ta tính được cường độ hiệu dụng [tex]I_{1}[/tex]
Số hạng thứ hai là hiệu điện thế không đổi ta tính được [tex]I_{2}[/tex]
Công suất tỏa nhiệt của dòng xoay chiều :
[tex]P_{1}=RI_{1}^{2}[/tex]
Công suất tỏa nhiệt của dòng không đổi :
[tex]P_{2}=RI_{2}^{2}[/tex]
Công suất tỏa nhiệt của mạch
[tex]P=RI^{2}=P_{1}+ P_{2}=R\left( I_{1}^{2} +I_{2}^{2}\right)[/tex]
Vậy cường độ hiệu dụng qua mạch
[tex]I=\sqrt{I_{1}^{2}+I_{2}^{2}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CHUYEN NGUYỄN HUỆ
Gửi bởi: anhlaai trong 08:21:07 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2011
đáp án là căn 5


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CHUYEN NGUYỄN HUỆ
Gửi bởi: hoc sinh 11 trong 06:52:10 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2011
Hay là tính công suất do từng thành phần u gây ra rồi cộng vào. Thực ra cách này cũng cùng kết quả như cách cộng I rồi tính công suất của thầy Dương


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CHUYEN NGUYỄN HUỆ
Gửi bởi: anhlaai trong 07:43:28 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2011
nhưng làm sao để ra đc kết quả là căn 5 thưa thầy em tính ra có 3 ah


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CHUYEN NGUYỄN HUỆ
Gửi bởi: trungph trong 08:06:52 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2011
Theo mình, cách của hoc sinh 11 mới đúng:
Trích dẫn
Hay là tính công suất do từng thành phần u gây ra rồi cộng vào. Thực ra cách này cũng cùng kết quả như cách cộng I rồi tính công suất của thầy Dương
Như vậy, ta sẽ có: I1 = 1 A; I2 = 2 A; (kí hiệu như thầy dauquangduong)
Từ đó, theo công thức tính công suất:
[tex]P = R.I^{2} = R.I_{1}^{2} + R.I_{2}^{2} \Rightarrow I = \sqrt{I_{1}^{2} + I_{2}^{2}} = \sqrt{5} A[/tex]