Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: weathercock trong 09:48:01 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5051Tiêu đề: [Lượng tử ánh sáng] Giúp em với
Gửi bởi: weathercock trong 09:48:01 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2011
Bước sóng giới hạn của quả cầu kim loại bị cô lập là về điện là 0. Nếu chiếu quả cầu bức xạ [tex]\lambda1 =\frac{4}{5}\lambda o[/tex]thì hiệu điện thế cực đại của quả cầu là V1. Nếu chiếu vào quả cầu bức xạ [tex]\lambda =\frac{5}{6}\lambda 1[/tex] thì hiệu điện thế cực đại của quả cầu là:
A:2V1                     B.6V1                                  C:4V1                                              D:1,5V1

Bài này nhìn có vẻ không hóc nhưng em làm mãi mà k ra kết quả đúng. Các thầy cô trong tvvl giúp em khẩn cấp với vì ngày mai em thi thử rồi. Em cám ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: [Lượng tử ánh sáng] Giúp em với
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 10:01:29 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2011
Đáp án là A mà

5/4 A = A - eV1  => V1 = A/4
3/2 A = A - eV2 => V2 = A/2

=> V2 = 2V1