Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Huỳnh Nghiêm trong 10:41:36 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5047Tiêu đề: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 10:41:36 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2011
Hãy bắt đầu bằng bài toán này:

Con lắc lò xo có k/m = 100(SI)  dao động trên mp ngang. Biết hệ Số ms trượt và hệ Số masát nghỉ bằng nhau và cùng bằng 0,1. Kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn Ao rồi buông nhẹ. Tính quãng đường tổng cộng vật đi được cho đến lúc dừng trong các trường hợp:
1. Ao = 12cm
2. Ao = 13cm
3. Ao = 13,2cm
4. Ao = 12,2cm

Các bạn xem lời giải chi tiết trong file đính kèm rồi phản hồi cho mình nhé


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:00:45 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2011
Cách giải quyết của bạn rõ ràng và rất có lợi cho HS làm bài trắc nghiệm !


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: le tan hau trong 01:23:32 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2011
Bài viết của bạn rất rõ ràng và khá hay.
Cám ơn bạn nhiều vì đã đóng góp cho diễn đàn.


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:35:40 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
Hãy bắt đầu bằng bài toán này:

Con lắc lò xo có k/m = 100(SI)  dao động trên mp ngang. Biết hệ số ms trượt và hệ số masát nghỉ bằng nhau và cùng bằng 0,1. Kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn Ao rồi buông nhẹ. Tính quãng đường tổng cộng vật đi được cho đến lúc dừng trong các trường hợp:
1. Ao = 12cm
2. Ao = 13cm
3. Ao = 13,2cm
4. Ao = 12,2cm

Các bạn xem lời giải chi tiết trong file đính kèm rồi phản hồi cho mình nhé
Thử cách này xem sao chỉ cần 1 công thức thôi.
+ tìm x = muy.m.g/k
+ Tìm số lần 1/2 dao động : A/2x = m,n
    * n>5: số lần 1/2 dao động là a=m+1
    * n<=5  : số lần 1/2 dao động là a=m
+ Thời Gian dao động là : t=a.(T/2).
+ Quãng đường đi : S=2.A.a- x.(2+6+10+.....+ [2+(a-1).4]) (Cấp số cộng công sai 4 gồm a số )
                           ==> S=2.A.a - 2.x.a^2
VD:
x=1
a/ A=12 ==> A/2x=6 ==> a=6 ==> S=2.12.6-1.(2+6+10+14+18+22)=72cm
b/A=13 ==> A/2x=6.5 ==> a=7 ==> S=2.13.7-1.(2+6+10+14+18+22+26)=84cm
c/ A=13,2 ==>A/2x=6,6 ==> a=7 ==>S=2.13,2.7-1.(2+6+10+14+18+22+26)=86,8cm
d/ A=12.2 ==> A/2x=6.1 ==> a=6 ==>S=2.12,2.6-1.(2+6+10+14+18+22)=74,4cm
(Thử dùng công thức CM kiểm tra lại nhé)

Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: haik37qn trong 08:50:35 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2011
Thank. That may khi co dien dan.
Bài rất tổng quát. cảm ơn bạn nhiều :-h


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 05:08:12 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
Hãy bắt đầu bằng bài toán này:

Con lắc lò xo có k/m = 100(SI)  dao động trên mp ngang. Biết hệ số ms trượt và hệ số masát nghỉ bằng nhau và cùng bằng 0,1. Kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn Ao rồi buông nhẹ. Tính quãng đường tổng cộng vật đi được cho đến lúc dừng trong các trường hợp:
1. Ao = 12cm
2. Ao = 13cm
3. Ao = 13,2cm
4. Ao = 12,2cm

Các bạn xem lời giải chi tiết trong file đính kèm rồi phản hồi cho mình nhé
Thử cách này xem sao chỉ cần 1 công thức thôi.
+ tìm x = muy.m.g/k
+ Tìm số lần 1/2 dao động : A/2x = m,n
    * n>=5: số lần 1/2 dao động là a=m+1
    * n<5  : số lần 1/2 dao động là a=m
+ Thời Gian dao động là : t=a.(T/2).
+ Quãng đường đi : S=2.A.a- x.(2+6+10+.....+ [2+(a-1).4]) (Cấp số cộng công sai 4 gồm a số )
                           ==> S=2.A.a - 2.x.a^2
VD:
x=1
a/ A=12 ==> A/2x=6 ==> a=6 ==> S=2.12.6-1.(2+6+10+14+18+22)=72cm
b/A=13 ==> A/2x=6.5 ==> a=7 ==> S=2.13.7-1.(2+6+10+14+18+22+26)=84cm
c/ A=13,2 ==>A/2x=6,6 ==> a=7 ==>S=2.13,2.7-1.(2+6+10+14+18+22+26)=86,8cm
d/ A=12.2 ==> A/2x=6.1 ==> a=6 ==>S=2.12,2.6-1.(2+6+10+14+18+22)=74,4cm

bạn haminh cho mình hỏi cái cấp số cộng với số hạng đầu 2 công sai 4 kia có liên quan gì với giả thiết kô !!!
Thank bạn !!!


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:22:12 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
Trích dẫn
bạn haminh cho mình hỏi cái cấp số cộng với số hạng đầu 2 công sai 4 kia có liên quan gì với giả thiết kô !!!
Thank bạn !!!
Không liên quan


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: le tan hau trong 12:18:14 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
Hãy bắt đầu bằng bài toán này:

Con lắc lò xo có k/m = 100(SI)  dao động trên mp ngang. Biết hệ số ms trượt và hệ số masát nghỉ bằng nhau và cùng bằng 0,1. Kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn Ao rồi buông nhẹ. Tính quãng đường tổng cộng vật đi được cho đến lúc dừng trong các trường hợp:
1. Ao = 12cm
2. Ao = 13cm
3. Ao = 13,2cm
4. Ao = 12,2cm

Các bạn xem lời giải chi tiết trong file đính kèm rồi phản hồi cho mình nhé
Trong bai giai cua bạn không có vấn đề nhưng trong công thức ma ban chứng minh có vấn đề đấy.
 
VD: Khi 0<q<0.5 thì x = q tôi thấy có vấn không đúng
      Khi 0,5<q< 1 thi bạn đặt r = 1- q cũng không đúng
Bạn nên xem lại để các bạn luyện thi dùng như thế sẽ sai mất
Mong bạn hoàn chỉnh lại nhé.
Dù sao bạn cũng đóng góp cho diễn đàn một bài khá hay


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 02:52:09 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
Trong bai giai cua bạn không có vấn đề nhưng trong công thức ma ban chứng minh có vấn đề đấy.
 
VD: Khi 0<q<0.5 thì x = q tôi thấy có vấn không đúng
      Khi 0,5<q< 1 thi bạn đặt r = 1- q cũng không đúng
Bạn nên xem lại để các bạn luyện thi dùng như thế sẽ sai mất
Mong bạn hoàn chỉnh lại nhé.
Dù sao bạn cũng đóng góp cho diễn đàn một bài khá hay

Bạn thấy có vấn đề chỗ nào? Cụ thể được không. Mình thấy mọi việc đều ổn mà


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: ntn08 trong 07:38:58 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Mình không rõ phần này lắm.nhưng nếu theo cachs giải của bạn thì đề thi thử chuyên Kontum thì A/dentaA=n(hay q=0)nghĩa là vật dừng tại vị trí cân bằng.Nhưng đáp án đúng là dừng cách O=2cm hay đúng với trường hợp q=0,5


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:57:54 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
Mình không rõ phần này lắm.nhưng nếu theo cachs giải của bạn thì đề thi thử chuyên Kontum thì A/dentaA=n(hay q=0)nghĩa là vật dừng tại vị trí cân bằng.Nhưng đáp án đúng là dừng cách O=2cm hay đúng với trường hợp q=0,5

Bạn có thể post câu đó lên được không?


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:24:24 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
Trích dẫn
Mình không rõ phần này lắm.nhưng nếu theo cachs giải của bạn thì đề thi thử chuyên Kontum thì A/dentaA=n(hay q=0)nghĩa là vật dừng tại vị trí cân bằng.Nhưng đáp án đúng là dừng cách O=2cm hay đúng với trường hợp q=0,5
Bạn thử công thức của trieubeo chưa, cho biết có đúng với các (TH q=0,5; q>0,5 , q<0,5) không nhé? theo cách hướng dẫn của thầy Quang đó tôi lập ra công thức đó, nhưng hình như có một số anh em trong diễn đàn có nói đến tính hợp lý vì nếu không dừng ở VTCB thì ĐLBTNL hình như bị vi phạm.


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 07:28:20 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
các bạn tham khảo tài liệu này nhé ( mình download từ diễn đàn thư viên vật lý, và có chỉnh sửa )


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: ntn08 trong 03:46:16 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
Cách của bạn cũng giống vậy thôi.Nhưng nói chung là có vấn đề ở 2 trường hợp khi q=0 và q=0,5.Mà đó là 2 trường hợp dễ ra thi nhất đấy.Mong các thầy cô cho cách giải đúng trong truơng hợp này.Bởi mình gặp khá nhiều bài với trường hợp q=0 mà toàn xử lí theo kiểu q=0,5


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:08:50 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
Cách của bạn cũng giống vậy thôi.Nhưng nói chung là có vấn đề ở 2 trường hợp khi q=0 và q=0,5.Mà đó là 2 trường hợp dễ ra thi nhất đấy.Mong các thầy cô cho cách giải đúng trong truơng hợp này.Bởi mình gặp khá nhiều bài với trường hợp q=0 mà toàn xử lí theo kiểu q=0,5
Nói một cách đễ hiểu thế này
gọi xo là vị trí mà tại đó lực ma sát bằng lực đàn hồi. vậy từ vị trí xo về VTCB thì lực ma sát lớn hơn lực đàn hồi.
-nếu sau một số lần dao động tắt dần. biên độ lần thứ n là: An <=xo thì vật sẽ dừng lại ở vị trí có li độ x=An. áp dụng bảo toàn năng lượng sẽ tìm ra quảng đường đi.
-nếu sau một số lần dao động tắt dần. biên độ lần thứ n là: xo<=An <=dantaA (dantaA là độ giảm biên độ sau mỗi nữa chu kì dao động).thì vật sẽ tiếp tục dao động và đi đến vị trí có li độ: x=dentaA-An thì dừng lại. áp dụng bảo toàn năng lượng sẽ tìm ra quảng đường đi


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 02:49:45 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
Bạn có thể nêu rõ hơn không.Ghi vậy đọc ko rõ lắm.
Bạn xem lại tài liệu mình đã post lên đi


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: ntn08 trong 04:24:56 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011
Câu 11: Một lò xo nằm ngang, k=40N/m, chiều dài tự nhiên=50cm, đầu B cố định, đầu O gắn vật có m=0,5kg. Vật dao động trên mặt phẳng nằm ngang hệ số ma sát  =0,1. Ban đầu vật ở vị trí lò xo có độ dài tự nhiên kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng 5cm và thả tự do, chọn câu đúng:
   A.điểm dừng lại cuối cùng của vật là O.
   B.khoảng cách ngắn nhất của vật và B là 45cm.
   C.điểm dừng cuối cùng cách O xa nhất là 1,25cm.
   D.khoảng cách giữa vật và B biến thiên tuần hoàn và tăng dần
Mình đưa câu trong đề chuyên kon tum lên!!các bạn cùng thảo luận.Đáp án là C


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:25:39 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011
Câu 11: Một lò xo nằm ngang, k=40N/m, chiều dài tự nhiên=50cm, đầu B cố định, đầu O gắn vật có m=0,5kg. Vật dao động trên mặt phẳng nằm ngang hệ số ma sát  =0,1. Ban đầu vật ở vị trí lò xo có độ dài tự nhiên kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng 5cm và thả tự do, chọn câu đúng:
   A.điểm dừng lại cuối cùng của vật là O.
   B.khoảng cách ngắn nhất của vật và B là 45cm.
   C.điểm dừng cuối cùng cách O xa nhất là 1,25cm.
   D.khoảng cách giữa vật và B biến thiên tuần hoàn và tăng dần
Mình đưa câu trong đề chuyên kon tum lên!!các bạn cùng thảo luận.Đáp án là C
Tôi nghĩ câu (a) chứ.
VTCB tạm là |x|=1,25cm.
Lúc 1/2 dao động đầu nó đi nó nhận 1,25cm làm VTCB tạm: từ 5 ----> 1,25 ---->-1,25 ------> - 2,5
Lúc 1/2 dao động sau nó nhận -1,25 là, VTCB tạm : -2,5 ----> -1,25 ---->0
(Đến đây lực hồi phục =0 , lực ma sát cũng bằng 0)


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 04:40:53 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2011
Câu 11: Một lò xo nằm ngang, k=40N/m, chiều dài tự nhiên=50cm, đầu B cố định, đầu O gắn vật có m=0,5kg. Vật dao động trên mặt phẳng nằm ngang hệ số ma sát  =0,1. Ban đầu vật ở vị trí lò xo có độ dài tự nhiên kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng 5cm và thả tự do, chọn câu đúng:
   A.điểm dừng lại cuối cùng của vật là O.
   B.khoảng cách ngắn nhất của vật và B là 45cm.
   C.điểm dừng cuối cùng cách O xa nhất là 1,25cm.
   D.khoảng cách giữa vật và B biến thiên tuần hoàn và tăng dần
Mình đưa câu trong đề chuyên kon tum lên!!các bạn cùng thảo luận.Đáp án là C
Mình chứng minh cụ thể cho bạn nhé
Độ giảm biên độ mỗi lần qua VTCB: delta(A) = 2(muy)mg/k = 2,5cm
Lần 1 : A1 = 5 - 2,5cm = 2,5cm
Gọi x là vị trí dừng lại: [tex]\frac{1}{2}k(A_{1}^{2}-x^{2})= \mu mg(A_{1}-x)\Rightarrow A_{1}+ x = 2\mu mg/k = 2,5\Rightarrow x = 0[/tex]
Vậy vật dừng lại tại vtcb.

Theo bài của mình, cứ Ao chia hết delta(A) là vật dừng ở VTCB (với điều kiện hệ số ma sát nghỉ bằng hệ số ma sát trượt, giả thuyết này còn thiếu trong đề của trường "chuyên" này).

Như vậy, rõ ràng đáp án của trường "chuyên" sai rùi


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: okchua trong 08:35:29 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2011
Sorry cả nhà!!!!
Tui đã tính nhầm trong trường hợp của câu hỏi cụ thể này! Với các dữ kiện của bài toán thì nó dừng ở O. Có điều ở trên tôi nói đến cách suy luận hiện tượng thôi chứ không tính cụ thể nên không đọc hết chi tiết bài toán, vậy nên mới mắc lỗi. Nguyên tắc cơ bản đã bị vi phạm!!!! Gia đình ta đại xá. [-O< [-O<
Nếu không cho con số cụ thể đặc biệt như vậy mà là một giá trị bất kỳ nào đó khác (chẳng hạn độ biến dạng ban đầu bẳng 5,5cm) thì đáp án tổng quát nhất định là C rồi.
Cám ơn admin nhắc nhở nên mới chú ý đọc kỹ!


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: okchua trong 08:47:12 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2011
Cả nhà xem giúp câu tương tự này nhé:
một con lắc lò xo có độ cứng k = 10N/m, vật nặng  m= 100g dao động trên mặt phẳng ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6cm. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt phẳng ngang là 0,2. Tính thời gian chuyển động thẳng của vật từ vị trí ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng.
(đáp án: pi/15 giây).


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 10:33:38 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2011
Vị trí CB mới dịch về phía biên thả vật 1 đoạn xo = muymg/k = 2cm. Như vậy "biên độ" trong 1/2 chu kì này là 4cm và vị trí lò xo không biến dạng có toạ độ là -A/2 (chiều dương là chiều kéo ra). Bài toán tương đương với tìm thời gian đi từ biên dương đến vị trí x = -A/2, ta có

t = T/4 + T/12 = T/3


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Tao_Thao trong 04:54:45 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2011
Xin phép bạn dieuuhcm78 cho tôi được góp sử đổi một chút về bài viết rất hay của bạn (file đính kèm)!


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: nguyen van dat trong 06:48:13 AM Ngày 16 Tháng Bảy, 2011
Hãy bắt đầu bằng bài toán này:

Con lắc lò xo có k/m = 100(SI)  dao động trên mp ngang. Biết hệ số ms trượt và hệ số masát nghỉ bằng nhau và cùng bằng 0,1. Kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn Ao rồi buông nhẹ. Tính quãng đường tổng cộng vật đi được cho đến lúc dừng trong các trường hợp:
1. Ao = 12cm
2. Ao = 13cm
3. Ao = 13,2cm
4. Ao = 12,2cm

Các bạn xem lời giải chi tiết trong file đính kèm rồi phản hồi cho mình nhé
Thêm một cách tính nữa để mọi người cùng tham khảo.


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:24:44 AM Ngày 16 Tháng Bảy, 2011
Hãy bắt đầu bằng bài toán này:

Con lắc lò xo có k/m = 100(SI)  dao động trên mp ngang. Biết hệ số ms trượt và hệ số masát nghỉ bằng nhau và cùng bằng 0,1. Kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn Ao rồi buông nhẹ. Tính quãng đường tổng cộng vật đi được cho đến lúc dừng trong các trường hợp:
1. Ao = 12cm
2. Ao = 13cm
3. Ao = 13,2cm
4. Ao = 12,2cm

Các bạn xem lời giải chi tiết trong file đính kèm rồi phản hồi cho mình nhé
Giống cách này?
+ tìm x = muy.m.g/k
+ Tìm số lần 1/2 dao động : A/2x = m,n
    * n>=5: số lần 1/2 dao động là a=m+1
    * n<5  : số lần 1/2 dao động là a=m
+ Thời Gian dao động là : t=a.(T/2).
+ Quãng đường đi : S=2.A.a- x.(2+6+10+.....+ [2+(a-1).4]) (Cấp số cộng công sai 4 gồm a số )
                           Suy ra công thức cuối cùng là:

                                                      S=2.A.a - 2.x.a^2

Thêm một cách tính nữa để mọi người cùng tham khảo.


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 06:34:27 PM Ngày 16 Tháng Bảy, 2011
Ừ, giống quả trứng của Christope Colomb, vui thiệt


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: havang1895 trong 10:03:30 AM Ngày 23 Tháng Bảy, 2011
0,5.m.w^2.A^2 = muy.m.g.s => s = 0,5.w^2.A^2/muy.g
Thay A = 0,12 => s = 72.
Các trường hợp khác tương tự.


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: milocuame trong 06:23:12 PM Ngày 30 Tháng Bảy, 2011
Hãy bắt đầu bằng bài toán này:

Con lắc lò xo có k/m = 100(SI)  dao động trên mp ngang. Biết hệ số ms trượt và hệ số masát nghỉ bằng nhau và cùng bằng 0,1. Kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn Ao rồi buông nhẹ. Tính quãng đường tổng cộng vật đi được cho đến lúc dừng trong các trường hợp:
1. Ao = 12cm
2. Ao = 13cm
3. Ao = 13,2cm
4. Ao = 12,2cm


Các bạn xem lời giải chi tiết trong file đính kèm rồi phản hồi cho mình nhé
Thêm một cách tính nữa để mọi người cùng tham khảo.
Cach giai quyet bai toan cua thay rat thuyet phuc va bo ich
Em muon hoi thay cach giai quyet bai toan ve dao dong tat dan cua con lac don
e rat mong hoi am cua thay


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:46:40 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Em đọc file của thầy dieuuhcm78 trong đó có trường hợp thứ 4:

(http://nk1.upanh.com/b4.s3.d1/a370c0b8301d9bf8f08bdb0ee898251e_43055431.1.jpg)

Nhờ các thầy giải thích cho em cái chỗ: [tex]A_{n} = \Delta A + q[/tex] với ạ. Em không hiểu từ đâu có hệ thức đó


Còn trường hợp này nếu em làm thế này được không ạ: [tex]A_{cuoi} = q.\Delta A < x_{0}[/tex] ==> Vật dừng lại ở VT [tex]x = A_{cuoi} = q.\Delta A[/tex] (với A được tính so với VT lò xo không biến dạng)

Em thử với trường hợp bài tập thí dụ trong file đó thấy kết quả cũng giống. Nếu làm thế mà đúng vậy trường hợp này đi tìm x như vậy làm gì cho phức tạp nữa ạ?Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Tao_Thao trong 10:32:24 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Hãy bắt đầu bằng bài toán này:

Con lắc lò xo có k/m = 100(SI)  dao động trên mp ngang. Biết hệ Số ms trượt và hệ Số masát nghỉ bằng nhau và cùng bằng 0,1. Kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn Ao rồi buông nhẹ. Tính quãng đường tổng cộng vật đi được cho đến lúc dừng trong các trường hợp:
1. Ao = 12cm
2. Ao = 13cm
3. Ao = 13,2cm
4. Ao = 12,2cm

Các bạn xem lời giải chi tiết trong file đính kèm rồi phản hồi cho mình nhé
Quãng đường đi được cho đến khi dừng lại: S=2[(A-x0)+(A-3x0)+(A-5x0)+...+(A-mx0)], m lẻ và (A-mx0) >=0; x0= Fc/k
Số nửa chu kỳ cho đến khi dừng lại là sô ngoặc đơn trong móc vuông ở trên !


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:12:45 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Hãy bắt đầu bằng bài toán này:

Con lắc lò xo có k/m = 100(SI)  dao động trên mp ngang. Biết hệ số ms trượt và hệ số masát nghỉ bằng nhau và cùng bằng 0,1. Kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn Ao rồi buông nhẹ. Tính quãng đường tổng cộng vật đi được cho đến lúc dừng trong các trường hợp:
1. Ao = 12cm
2. Ao = 13cm
3. Ao = 13,2cm
4. Ao = 12,2cm

Các bạn xem lời giải chi tiết trong file đính kèm rồi phản hồi cho mình nhé
Thử cách này xem sao chỉ cần 1 công thức thôi.
+ tìm x = muy.m.g/k
+ Tìm số lần 1/2 dao động : A/2x = m,n
    * n>=5: số lần 1/2 dao động là a=m+1
    * n<5  : số lần 1/2 dao động là a=m
+ Thời Gian dao động là : t=a.(T/2).
+ Quãng đường đi : S=2.A.a- x.(2+6+10+.....+ [2+(a-1).4]) (Cấp số cộng công sai 4 gồm a số )
                           ==> S=2.A.a - 2.x.a^2
VD:
x=1
a/ A=12 ==> A/2x=6 ==> a=6 ==> S=2.12.6-1.(2+6+10+14+18+22)=72cm
b/A=13 ==> A/2x=6.5 ==> a=7 ==> S=2.13.7-1.(2+6+10+14+18+22+26)=84cm
c/ A=13,2 ==>A/2x=6,6 ==> a=7 ==>S=2.13,2.7-1.(2+6+10+14+18+22+26)=86,8cm
d/ A=12.2 ==> A/2x=6.1 ==> a=6 ==>S=2.12,2.6-1.(2+6+10+14+18+22)=74,4cm


Hay quá cảm ơn thầy! Sử dụng CT này nhanh gọn dễ hỉu hơn


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 11:14:48 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
 Một con lắc lò xo gồm lò xo k = 100N/m và vật nặng m =160g đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật đến vị trí lò xo dãn 24,0mm rồi thả nhẹ. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là µ = 5/16. Lấy g = 10m/s2. Từ lúc thả đến lúc dừng lại, vật đi được quãng đường bằng
A. 43,6mm.
B. 60,0mm.
C. 57,6mm.
D. 56,0mm

giai ho em cau nay voi.


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 11:23:59 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Một con lắc lò xo gồm lò xo k = 100N/m và vật nặng m =160g đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật đến vị trí lò xo dãn 24,0mm rồi thả nhẹ. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là µ = 5/16. Lấy g = 10m/s2. Từ lúc thả đến lúc dừng lại, vật đi được quãng đường bằng
A. 43,6mm.
B. 60,0mm.
C. 57,6mm.
D. 56,0mm
Bài này em áp dụng định lý biến thiên cơ năng ta có: Cơ năng lúc đầu sẽ bị tiêu hao do chuyển thành nhiệt vì có công cản của lực ma sát. [tex]0-\frac{1}{2}k.A^{2}=Ac=-\mu mgS\Rightarrow S=\frac{k.A^{2}}{2.\mu mg}=\frac{100.(24.10^{-3})^{2}}{2.\frac{5}{16}.0,16.10}=0,0576m=57,6mm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:28:16 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Một con lắc lò xo gồm lò xo k = 100N/m và vật nặng m =160g đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật đến vị trí lò xo dãn 24,0mm rồi thả nhẹ. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là µ = 5/16. Lấy g = 10m/s2. Từ lúc thả đến lúc dừng lại, vật đi được quãng đường bằng
A. 43,6mm.
B. 60,0mm.
C. 57,6mm.
D. 56,0mm

giai ho em cau nay voi.
vị trí cân bằng tạm : [tex]xo=\frac{\mu.m.g}{k}=0,5cm[/tex].
Số 1/2 chu kỳ vật chuyển động đến lúc dừng : [tex]N=A/2xo=24[/tex]
[tex]S=2NA-2.xo.N^2=576cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 09:59:30 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
Giai ho em bai nay
 Cho k=100N/m, m=400g.Keo vat khoi VTCB mot doan 4cm roi tha nhe.He so ma sat muy=0,005,g=10m/s2.Tinh quang duong vat di duoc trong 1,5 chu ki dau tien?

a.23,28
b.20,4
c.24
d.23,64


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: kydhhd trong 10:07:17 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
Giai ho em bai nay
 Cho k=100N/m, m=400g.Keo vat khoi VTCB mot doan 4cm roi tha nhe.He so ma sat muy=0,005,g=10m/s2.Tinh quang duong vat di duoc trong 1,5 chu ki dau tien?

a.23,28
b.20,4
c.24
d.23,64
áp dụng công thức thầy Triệu đua ra mà tính
[tex]xo=\frac{\mu mg}{K}=0,02cm[/tex]
[tex]S=2NA-2x0.N^{2}=2.3.4-2.0,02.9=23,64cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 11:19:53 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
nhung cong thuc cua thay la tinh den khi vat dung lai,con day la trong 1,5 chu ki sao anh lai tinh duoc N


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: kydhhd trong 11:29:43 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
nhung cong thuc cua thay la tinh den khi vat dung lai,con day la trong 1,5 chu ki sao anh lai tinh duoc N
1,5 chu kì tương ứng với 3 nửa chu kì. Công thức thầy Triệu đưa ra N là số nủa chu ki


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: giangcoi_tkbn trong 09:30:01 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
em thường dùng CT này để tính S.  W=muy.m.g.S+w'
vs w' là năng lượng k thắng dc công ms.w'=1/2k.x2.vs x=muy.m.g/k
mọi người thử xem đúng k.:d


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:11:39 AM Ngày 21 Tháng Bảy, 2012
Xin giới thiệu với các thầy/cô và các em học sinh bài giảng về Dao động tắt dần của thầy Nguyễn Bá Linh:

Download tại đây (http://thuvienvatly.com/download/18904)

Trong bài giảng này đã có những phần tổng hợp từ những bài viết đã có trên Diễn đàn TVVL của chúng ta.  =d>


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: bopchip trong 03:02:10 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2012
Các thầy cho em hỏi một câu ạ.
Tại sao xét tỉ số [tex]\frac{A_{0}}{2x_{0}}=m,n[/tex]
+ Nếu n [tex]\leq[/tex] 5 thì số nửa dao động là a = m.
+ Nếu n > 5 thì số nửa dao động là a = m + 1
Em đọc mãi mà không hiểu. Em cảm ơn các thầy.


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 07:37:21 AM Ngày 11 Tháng Tám, 2012
Em xem hình này.


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: papatiemi trong 10:42:42 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2012
Các thầy cho em hỏi một câu ạ.
Tại sao xét tỉ số [tex]\frac{A_{0}}{2x_{0}}=m,n[/tex]
+ Nếu n [tex]\leq[/tex] 5 thì số nửa dao động là a = m.
+ Nếu n > 5 thì số nửa dao động là a = m + 1
Em đọc mãi mà không hiểu. Em cảm ơn các thầy.

Các thầy giải thích rõ giúp với ah!
em cũng chẳng hiểu gì giống bopchip
Cảm ơn các thầy.


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: papatiemi trong 10:47:44 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2012
Các thầy cho em hỏi thêm với.
Biên độ trong dao động tắt dần ta tính từ vị trí cân bằng O hay các vị trí cân bằng tạm thời O1O2
Tại sao em thấy các bài viết dùng cách tính biên độ khác nhau.
Với cả trong đồ thị dao động (Biên độ, thời gian) thì biên độ lại tính từ vị trí O


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: papatiemi trong 10:58:49 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2012
Hãy bắt đầu bằng bài toán này:

Con lắc lò xo có k/m = 100(SI)  dao động trên mp ngang. Biết hệ số ms trượt và hệ số masát nghỉ bằng nhau và cùng bằng 0,1. Kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn Ao rồi buông nhẹ. Tính quãng đường tổng cộng vật đi được cho đến lúc dừng trong các trường hợp:
1. Ao = 12cm
2. Ao = 13cm
3. Ao = 13,2cm
4. Ao = 12,2cm

Các bạn xem lời giải chi tiết trong file đính kèm rồi phản hồi cho mình nhé
Thử cách này xem sao chỉ cần 1 công thức thôi.
+ tìm x = muy.m.g/k
+ Tìm số lần 1/2 dao động : A/2x = m,n
    * n>=5: số lần 1/2 dao động là a=m+1
    * n<5  : số lần 1/2 dao động là a=m
+ Thời Gian dao động là : t=a.(T/2).
+ Quãng đường đi : S=2.A.a- x.(2+6+10+.....+ [2+(a-1).4]) (Cấp số cộng công sai 4 gồm a số )
                           ==> S=2.A.a - 2.x.a^2
VD:
x=1
a/ A=12 ==> A/2x=6 ==> a=6 ==> S=2.12.6-1.(2+6+10+14+18+22)=72cm
b/A=13 ==> A/2x=6.5 ==> a=7 ==> S=2.13.7-1.(2+6+10+14+18+22+26)=84cm
c/ A=13,2 ==>A/2x=6,6 ==> a=7 ==>S=2.13,2.7-1.(2+6+10+14+18+22+26)=86,8cm
d/ A=12.2 ==> A/2x=6.1 ==> a=6 ==>S=2.12,2.6-1.(2+6+10+14+18+22)=74,4cm


Hay quá cảm ơn thầy! Sử dụng CT này nhanh gọn dễ hỉu hơn
em thấy cách tính này không đúng lắm bởi vì theo em hiểu thì ở đây đang coi điểm dừng lại là một điểm biên.
(chưa chỉ ra được vị trí dừng lại - tọa độ dừng lại)
Vậy nó tương đương với cách tính gần đúng mất rồi.
Trong bài toán trên đây là một bài toán tắt dần chậm kết quả đúng. nhưng nếu là một bài toán tắt dần nhanh ko biết còn đúng ko?
em hiểu có chỗ nào ko đúng các thầy và các bạn chỉ giúp.
em cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: papatiemi trong 11:07:56 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2012
em thấy cách tính này rất hay.
đúng
giải quyết được nhiều câu hỏi khác việc tính mỗi quãng đường.
nhưng lại  dùng cách tính biên độ tại O không phải O1O2(nếu tính từ vị trí cân bằng tạm thời - em thấy cũng rất đúng)
Vậy nên làm theo cách nào?
Các thầy mách giúp em với ah.


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: papatiemi trong 11:23:47 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2012
Còn một cách tính khác trong cuốn "Cẩm nang ôn luyện thi đại học-nhà xuất bản đại hoc sư phạm hà nội - thầy Nguyễn Anh Vinh". Cách tính như sau:
(A/x0-1/2)<N<(A/x0+1/2)
S=N(2A1-Nx0)
em ko hiểu cách tính.
mong cách thầy giàu kinh nghiệm chỉ giúp.
em cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: papatiemi trong 07:14:24 AM Ngày 28 Tháng Tám, 2012
Hãy bắt đầu bằng bài toán này:

Con lắc lò xo có k/m = 100(SI)  dao động trên mp ngang. Biết hệ số ms trượt và hệ số masát nghỉ bằng nhau và cùng bằng 0,1. Kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn Ao rồi buông nhẹ. Tính quãng đường tổng cộng vật đi được cho đến lúc dừng trong các trường hợp:
1. Ao = 12cm
2. Ao = 13cm
3. Ao = 13,2cm
4. Ao = 12,2cm

Các bạn xem lời giải chi tiết trong file đính kèm rồi phản hồi cho mình nhé
Thử cách này xem sao chỉ cần 1 công thức thôi.
+ tìm x = muy.m.g/k
+ Tìm số lần 1/2 dao động : A/2x = m,n
    * n>5: số lần 1/2 dao động là a=m+1
    * n<=5  : số lần 1/2 dao động là a=m
+ Thời Gian dao động là : t=a.(T/2).
+ Quãng đường đi : S=2.A.a- x.(2+6+10+.....+ [2+(a-1).4]) (Cấp số cộng công sai 4 gồm a số )
                           ==> S=2.A.a - 2.x.a^2
VD:
x=1
a/ A=12 ==> A/2x=6 ==> a=6 ==> S=2.12.6-1.(2+6+10+14+18+22)=72cm
b/A=13 ==> A/2x=6.5 ==> a=7 ==> S=2.13.7-1.(2+6+10+14+18+22+26)=84cm
c/ A=13,2 ==>A/2x=6,6 ==> a=7 ==>S=2.13,2.7-1.(2+6+10+14+18+22+26)=86,8cm
d/ A=12.2 ==> A/2x=6.1 ==> a=6 ==>S=2.12,2.6-1.(2+6+10+14+18+22)=74,4cm
(Thử dùng công thức CM kiểm tra lại nhé)

Hì em hiểu cách này rồi
Cảm ơn thầy Thạnh
Cảm ơn HỌc Sinh Cá Biệt
Cảm ơn diễn đàn!