Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huyluong trong 10:58:47 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5046Tiêu đề: giúp em bài toán cường độ âm với!!!!!
Gửi bởi: huyluong trong 10:58:47 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2011
Môt nguồn âm phát ra một sóng âm coi như một sóg cầu.Tại một điêm cách nguồn âm một đoan d có cường độ âm là Io.Khi tiến ra xa nguòn âm thêm một đoan X thì đo đươc cường độ âm là I, còn khi tiến lai gần nguồn âm thêm môt đoan X thì đo dươc cương đô âm là 2,25I. Khi tiến ra xa nguồn âm thêm một doan 2X thì cưông độ âm là ( theo Io).? giup với...


Tiêu đề: giúp em bài toán cường độ âm với!!!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:31:25 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2011
Môt nguồn âm phát ra một sóng âm coi như một sóg cầu.Tại một điêm cách nguồn âm một đoan d có cường độ âm là Io.Khi tiến ra xa nguòn âm thêm một đoan X thì đo đươc cường độ âm là I, còn khi tiến lai gần nguồn âm thêm môt đoan X thì đo dươc cương đô âm là 2,25I. Khi tiến ra xa nguồn âm thêm một doan 2X thì cưông độ âm là ( theo Io).? giup với...
Bổ sung giả thiết : Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường

Bài này chủ yếu dùng thuật toán nên tôi hướng dẫn cho em cách làm:
Vì sóng cầu đẳng hướng nên cường độ âm tại một điểm tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ nguồn tới điểm đang xét
+ Viết biểu thức của I ( điểm thứ nhất cách nguồn một đoạn d + x)
+ Viết biểu thức của 2,25 I ( điểm thứ hai cách nguồn một đoạn d - x)
+ Viết biểu thức của I ( điểm đang xét )
Lập tỷ số của hai biểu thức đầu ta tính được x = R/5
Thay vào biểu thức cuối ta tính được I' = 25I/49


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài toán cường độ âm với!!!!!
Gửi bởi: huyluong trong 09:27:08 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2011
em cảm ơn thầy!!!!!!!
em tìm ra là d=5x ->I'=36I/49
từ đó->I'=25Io/49
Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài toán cường độ âm với!!!!!
Gửi bởi: huyluong trong 10:04:43 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2011
Thầy giúp em thêm bài này:
Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp(cuộn dây thuần cảm), điên trở thuần thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có giá tri không đổi. Khi R=R1 thì UR=Ucăn3, UL=U, UC=2U.Khi R=R2 thì UR=Ucăn2, điện áp hai đầu tụ C lúc này bằng:
A.Ucăn7   B.Ucăn3  c.Ucăn2  D.2Ucăn2
em cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài toán cường độ âm với!!!!!
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 11:43:23 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2011
Thầy giúp em thêm bài này:
Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp(cuộn dây thuần cảm), điên trở thuần thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có giá tri không đổi. Khi R=R1 thì UR=Ucăn3, UL=U, UC=2U.Khi R=R2 thì UR=Ucăn2, điện áp hai đầu tụ C lúc này bằng:
A.Ucăn7   B.Ucăn3  c.Ucăn2  D.2Ucăn2
em cảm ơn!
Xin phép thầy Đậu Quang Dương, Lâm Nguyễn làm giúp bạn.
Thực ra dạng này đã được đưa lên diễn đàn rồi, có lẽ bạn không để ý.
Bài toán thay đổi ta phải chú ý đại lượng nào thay đổi và đại lượng nào không đổi.

R thay đổi , suy ra Z, I, [tex]\varphi[/tex], UL,UC,UR,P thay đổi.
Nhưng U, f, ZL,ZC không đổi.
Khi R=R1 suy ra ZC=2ZL do UC=2UL
Khi R=R2 ta vẫn có ZC=2ZL do U'C=2U'L suy ra U'L= U'C/2 (1) và UR=U/[tex]\sqrt{2}[/tex] (3)

Áp dụng công thức [tex]U^{2}=U_{R}^{2}+(U'_{L}-U'_{C})^{2}[/tex] (2)
Từ 1,2,3 Kết quả: U'C=[tex]\sqrt{2}[/tex]U

TB: Đề đã bị sai Lâm Nguyễn đã phải chỉnh lại (3) Phần chữ đỏ.
                                     UR=U/[tex]\sqrt{2}[/tex] (3)

Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài toán cường độ âm với!!!!!
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 11:59:51 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2011
Thầy giúp em thêm bài này:
Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp(cuộn dây thuần cảm), điên trở thuần thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có giá tri không đổi. Khi R=R1 thì UR=Ucăn3, UL=U, UC=2U.Khi R=R2 thì UR=Ucăn2, điện áp hai đầu tụ C lúc này bằng:
A.Ucăn7   B.Ucăn3  c.Ucăn2  D.2Ucăn2
em cảm ơn!
[/color]

Lâm Nguyễn khi giải bài toán này đã chỉnh lại cho bạn vì đề sai. Ở mục (3)
Khi giải bài toán trên Lâm Nguyễn không để ý đến UR nay nhìn lại thấy đề thật là lạ. Không biết bạn lấy ở đâu.
Vì mục (3) có thể đánh nhầm, nhưng nhìn lại khi Khi R= R1 thì.....
Khi R=R1 thì UR=Ucăn3, UL=U, UC=2U.Khi R=R2 thì UR=Ucăn2,


 Chú ý:                     URmax =U
Mà bài toán khi R=R1 thì UR=Ucăn3 sai , UL=U, UC=2U từ  UL và UC ta có thể suy ra UR=0 mới đúng bạn ạ.

Vậy để đề này đúng đắn ta chỉnh lại như sau:
Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp(cuộn dây thuần cảm), điên trở thuần thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có giá tri không đổi. Khi R=R1 thì UL=U, UC=2U.Khi R=R2 thì UR=U/[tex]\sqrt{2}[/tex]
, điện áp hai đầu tụ C lúc này bằng:
A.Ucăn7   B.Ucăn3  c.Ucăn2  D.2Ucăn2


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài toán cường độ âm với!!!!!
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 12:28:23 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2011
Thầy giúp em thêm bài này:
Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp(cuộn dây thuần cảm), điên trở thuần thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có giá tri không đổi. Khi R=R1 thì UR=Ucăn3, UL=U, UC=2U.Khi R=R2 thì UR=Ucăn2, điện áp hai đầu tụ C lúc này bằng:
A.Ucăn7   B.Ucăn3  c.Ucăn2  D.2Ucăn2
em cảm ơn!

Lâm Nguyễn còn một ý nữa.
Có lẽ giờ Lâm Nguyễn đã hiểu ý người ra đề rồi:
U ở đề này tác giả coi như là một hằng số a nào đó:
Nếu thế cách giải cũng đơn giản thôi :
Từ R=R1 ta tính U*( Đây mới là hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch) theo U
[tex]U*^{2}=U_{R^{2}}+(U_{L}-U_{C})^{2}=4U^{2}[/tex]
Từ R=R2
[tex]U*^{2}=U_{R^{2}}+(U_{L}-U_{C})^{2}=4U^{2}=U'_{R^{2}}+(U'_{L}-U'_{C})^{2} =4U^{2}=2U^{2}+\frac{U'_{C}^{2}}{4}[/tex]

Suy ra U'C=2[tex]\sqrt{2}U[/tex]

TB: Có lẽ là ý của tác giả là như vậy. Nhưng Lâm Nguyễn thấy đề cho như vậy là không được vì.
1. Học sinh và bản thân Lâm Nguyễn sẽ hiểu theo đây U là hiệu điện thế hiệu dụng chứ khó mà hiểu theo đây là hằng số.
2. Tại sao ở đây U không viết là a, coi a là hằng số?
Có lẽ người ra đề thật sướng và mãn nguyện khi ra kiểu này. Nhưng học sinh thì....?!!!!! và giới đồng nghiệp ...( đưa lên bàn cân để ?!!!)
Đúng là đề cho theo kiểu không rõ ràng
Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài toán cường độ âm với!!!!!
Gửi bởi: huyluong trong 12:37:31 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2011
Đáp án đúng là như vậy đấy. công nhân đề cho như vậy là không được!
cảm ơn rất nhiều.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!