Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: ngudiem111 trong 07:58:39 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5044Tiêu đề: Tích Phân Hàm Lượng Giác !
Gửi bởi: ngudiem111 trong 07:58:39 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2011
Nhìn bài thấy đơn giản mà làm hoài luổn quẩn quá !
Tính tích phân [tex]\int \frac{cos2x}{1+sin^{2}x}dx[/tex]
Mọi người giúp giùm nha !


Tiêu đề: Trả lời: Tích Phân Hàm Lượng Giác !
Gửi bởi: ngudiem111 trong 08:27:29 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2011
Nhìn bài thấy đơn giản mà làm hoài luổn quẩn quá !
Tính tích phân [tex]\int \frac{cos2x}{1+sin^{2}x}dx[/tex]
Mọi người giúp giùm nha !
Giải cho đỡ buồn :
Đặt t = tanx ta đưa về dạng
[tex]\int \frac{1-t^{2}}{(1+t^{2})(2t^{2}+1)}dt=\int (\frac{3}{2t^{2}+1}-\frac{2}{1+t^{2}})dt[/tex]
Đây là tích phân cơ bản rồi! hì hì