Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vinh_kid1412 trong 11:37:00 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5034Tiêu đề: bai hay ne dien xoay chieu
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 11:37:00 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2011
Lần lượt đặt vào hai đầu một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp các điện áp u1, u2, u3 có cùng giá trị hiệu dụng nhưng tần số khác nhau, thì cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là i1 = I0cos100pt, I2=Iocos(120pt+2p/3) , i3 = Icos(110pt –2p/3). Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. I > Io/sqrt(2) .          B. I<= Io/sqrt(2)  .    C. I<Io/sqrt(2)  .         D. I = Io/sqrt(2


Tiêu đề: Trả lời: bai hay ne dien xoay chieu
Gửi bởi: laivanthang trong 07:05:22 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2011
bài này chưa thật rõ ràng
chú ý rằng với 2 dòng điện đâu tiên ta có Zcl1 = Zcl2
có nghĩa là u sẽ có pha ban đầu là pi/3(nếu pha ban đầu của các hiệu điện thế giống nhau)
như vậy đến cái i3 là thấy sai đề
mà nếu ko có pha ban đầu giống nhau chưa hiểu cái i3 tính ntn
---> yêu cầu xem lại đề bài


Tiêu đề: Trả lời: bai hay ne dien xoay chieu
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 09:16:03 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2011
cho em xin loj de dung la vay ne

Lần lượt đặt vào hai đầu một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp các điện áp u1, u2, u3 có cùng giá trị hiệu dụng nhưng tần số khác nhau, thì cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là i1 = I0cos(100pt+phj1), I2=Iocos(120pt+phj 2) , i3 = I*sqrt(2)cos(110pt phj 3). Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. I > Io/sqrt(2) .          B. I<= Io/sqrt(2)  .    C. I<Io/sqrt(2)  .         D. I = Io/sqrt(2)
đây là bản gốc đó em chỉ thêm pha vao để đánh lừa thôi bài này hay lắm mọi người thử giải xem


Tiêu đề: Trả lời: bai hay ne dien xoay chieu
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:42:14 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2011
bài này mình giải ra đáp án: I>Io/căn2


Tiêu đề: Trả lời: bai hay ne dien xoay chieu
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:03:06 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2011
Gọi wo là tần số khi có cộng hưởng: [tex]\inline \omega _{o} = 2\sqrt{\omega 1.\omega2 }= 109.5\pi[/tex]
Từ đồ thị ta có Z3 < Z1 = Z2 suy ra

[tex]\inline I\sqrt{2} > I_{o}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bai hay ne dien xoay chieu
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 03:54:02 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2011
Đề bài toán này rất khó khăn để hs xác định hướng để giải, nên chăng khi giải có thể đổi thành: đặt điện áp xc có Uhd =const, tần số góc (omega)thay đổi được vào 2 đầu mạch RLC ko phân nhánh. Khi omega1=100pi hoặc omega2= 120pi thì dòng điện qua mạch có cùng cường độ hiệu dụng I. khi omega3=110pi thì I3 liên hệ thế nào với I. Đảm bảo hs sẽ giải ra liền liền


Tiêu đề: Trả lời: bai hay ne dien xoay chieu
Gửi bởi: stupidheart trong 05:06:54 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2011
cho em hỏi bài này với ạ
đoạn mạch xoay chiều AB chửa,L,R,C.đoạn AM chứa L,MN chứa R và NB chứa C.R=50om,ZL=50can3 ôm,ZC=50/can3 ôm.khi uAN=80can3 Vthì uMB=60V.uAB có giá trị cực đại là?