Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sweetheart trong 11:10:15 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5032Tiêu đề: vat ly hat nhan
Gửi bởi: sweetheart trong 11:10:15 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2011
 Câu 1: 
      Một mẫu chất chứa hai chất phóng xạ A và B. Ban đầu số nguyên tử A lớn gấp 4 lần số nguyên tử B. Hai giờ sau số nguyên tử Avà B trở nên bằng nhau. Chu kỳ bán rã của B là:
A. 0.25     B. 0.4h        C. 2.5h     D. 0.1 h
 

câu 2 :  hạt nhân 238/92 U đứng yên, phân rã anpha thành hạt thori. động năng của hạt anpha bay ra chiếm bao nhiêu phần trăm của năng lượng phân rã?
A. 1,68 %          B. 98.3%          C. 81.6 %                    D. 16.8 %
   

   mong thầy cô và các bạn giảng giải dùm em!
   


Tiêu đề: Trả lời: vat ly hat nhan
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:42:38 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2011
Câu 1:  
      Một mẫu chất chứa hai chất phóng xạ A và B. Ban đầu số nguyên tử A lớn gấp 4 lần số nguyên tử B. Hai giờ sau số nguyên tử Avà B trở nên bằng nhau. Chu kỳ bán rã của B là:
A. 0.25     B. 0.4h        C. 2.5h     D. 0.1 h
 

câu 2 :  hạt nhân 238/92 U đứng yên, phân rã anpha thành hạt thori. động năng của hạt anpha bay ra chiếm bao nhiêu phần trăm của năng lượng phân rã?
A. 1,68 %          B. 98.3%          C. 81.6 %                    D. 16.8 %
  

   mong thầy cô và các bạn giảng giải dùm em!
    
Trong bài 1:
N0A = 4N0B
Vào thời điểm khảo sát NA = NB
Áp dụng công thức phóng xạ em sẽ thu được :
2 = t(1/T2 - 1/T1)
Trong đó T1 và T2 lần lượt là chu kì bán rã của A và B.
Bài này chỉ tính T2 theo T1

Bài 2
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ( động lượng của hệ lúc đầu = 0 )
Từ đó ta tính được : 2m1.K1 = 2m2.K2
với K1 ; K2 lần lượt là động năng cùa hạt anpha và hạt Thori
Năng lượng tỏa ra của phản ứng : Delta E = K1 + K2
Phần trăm cần tìm K1 / (Delta E) = 1/[1 + K2/K1] = 1/[1 + m1/m2]


Tiêu đề: Trả lời: vat ly hat nhan
Gửi bởi: stupidheart trong 05:28:54 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2011
mong mọi người giúp em câu này với ạ
một bệnh nhân được trị xạ bằng đồng vị phóng xạ để dùng tia gamma diệt tể bào bệnh.thời gian chiếu xạ lần đầu là delta t=10 phút.cứ sau 5 tuần thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám lại và tiếp tục trị xạ,biết chu kì bán rã của chất phóng xạ là T=70 ngày và vẫn dùng nguồn phóng xạ đã sử dụng trong lần đầu.vậy lần trị xạ thứ hai phải tiến hành trong thời gian bao lâu để bệnh nhân được trị xạ với cùng một lượng tia gamma như lần 1? coi delta t<<T


Tiêu đề: Trả lời: vat ly hat nhan
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:36:36 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2011
mong mọi người giúp em câu này với ạ
một bệnh nhân được trị xạ bằng đồng vị phóng xạ để dùng tia gamma diệt tể bào bệnh.thời gian chiếu xạ lần đầu là delta t=10 phút.cứ sau 5 tuần thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám lại và tiếp tục trị xạ,biết chu kì bán rã của chất phóng xạ là T=70 ngày và vẫn dùng nguồn phóng xạ đã sử dụng trong lần đầu.vậy lần trị xạ thứ hai phải tiến hành trong thời gian bao lâu để bệnh nhân được trị xạ với cùng một lượng tia gamma như lần 1? coi delta t<<T
Khi t<<T ta có : [tex]e^{-\lambda t} \approx 1-\lambda t[/tex]
Số hạt nhân bị phân rã lúc này tính gần đúng bằng N0[tex]\lambda[/tex]t
Sau môt chu kì ( 70 ngày ) số hạt nhân còn lại là N0/2
Vậy để thỏa yêu cầu trị liệu ( cùng với số hạt nhân bị phân rã như lần đầu ) thì thời gian xạ trị tăng gấp hai : 20 phút


Tiêu đề: Trả lời: vat ly hat nhan
Gửi bởi: stupidheart trong 08:58:23 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2011
Khi t<<T ta có : e^(-[tex]\lambda[/tex]t/T) gần bằng 1 - [tex]\lambda[/tex]t/T
Số hạt nhân bị phân rã lúc này tính gần đúng bằng N0[tex]\lambda[/tex]t
Sau môt chu kì ( 70 ngày ) số hạt nhân còn lại là N0/2
Vậy để thỏa yêu cầu trị liệu ( cùng với số hạt nhân bị phân rã như lần đầu ) thì thời gian xạ trị tăng gấp hai : 20 phút
thưa thầy vì sao ở đây lại tính là sau 1 chu kì ạ,sau 5 tuần thì đi trị xạ lần 2 như vậy thời gian chỉ là nửa chu kì thôi chứ ạ?


Tiêu đề: Trả lời: vat ly hat nhan
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:26:58 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2011
Nếu sau 5 tuần = T/2 thì số hạt nhân chỉ còn lại là
[tex]N=N_{0}2^{-\frac{1}{2}}=N_{0}/\sqrt{2}[/tex]
Vậy thời gian cần xạ trị t' là :
[tex]\frac{N_{0}}{\sqrt{2}}\lambda. t'= N_{0}\lambda .t \Rightarrow t'=t\sqrt{2}[/tex]