Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quytkiemsi trong 08:09:39 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5030Tiêu đề: Từ vi mô đến vĩ mô:Giải giúp em
Gửi bởi: quytkiemsi trong 08:09:39 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2011
Bài 1.
Trong quá trình va chạm trực diện giữa một electron và một hạt pozitôn, có sự hủy cặp tạo thành 2 photôn có năng lượng 2,0MeV chuyển động theo hai chiều ngược nhau. Tính động năng của hai hạt trước khi va chạm.
A. 1,49MeV      B. 0,745MeV...
Bài 2.
Công suất bức xạ toàn phần của mặt trời là P=3,9.10^26 W. Biết phản ứng hạt nhân trong lòng mặt trời là phản ứng tổng hợp hydro thành hêli. Biết rằng cứ 1 hạt nhân hêli tạo thành thì năng lượng giải phóng là 4,2.10^-12 J. Lượng hêli tạo thành và lượng hydro tiêu thụ hàng năm là:
Đáp án là 9,73.10^18 kg và 9,867.10^18 kg.
Giải giúp em.


Tiêu đề: Trả lời: Từ vi mô đến vĩ mô:Giải giúp em
Gửi bởi: uracccp trong 10:36:54 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2011
Bài 1.

Chưa được học :(
Bài 2.
Công suất bức xạ toàn phần của mặt trời là P=3,9.10^26 W. Biết phản ứng hạt nhân trong lòng mặt trời là phản ứng tổng hợp hydro thành hêli. Biết rằng cứ 1 hạt nhân hêli tạo thành thì năng lượng giải phóng là 4,2.10^-12 J. Lượng hêli tạo thành và lượng hydro tiêu thụ hàng năm là:
Đáp án là 9,73.10^18 kg và 9,867.10^18 kg.
Giải giúp em.
Đầu tiên mình nghĩ là phải tổng hợp từ deutery với trity, thôi cứ cho là 2 deutery phản ứng với nhau đi :D
P kia là P 1 giây của Mặt Trời, vậy ta biến nó thành 1 năm :D --> A= 365*86400*3,9*10^26 J
1 phản ứng cho 4,2*10^-21 J --> có A/(4,2*106-21) phản ứng. Mỗi phản ứng mất 2 hột D
--> tìm được số hột thì chia Avogadro (Na = 6,023*10^23) rồi nhân với khối lượng mol là ra đáp số
tương tự thì mỗi phản ứng cho ra 1 hột He, cũng chia Avogadro (Na) rồi nhân khối lượng mol.
sr ko cầm máy tính, mổ cò cái calculator của computer thì lâu chết :D, quen xài casio rồi lười quá đi