Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phisatthu trong 12:39:19 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5012Tiêu đề: SÓNG DỪNG
Gửi bởi: phisatthu trong 12:39:19 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2011
Trong thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài 2.4m .khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng la 0.05s tốc độ truyền sóng trên dây là 8m/s .gọi 2a là biên độ bụng sóng tìm số điểm trên dây có biên độ a


Tiêu đề: Trả lời: SÓNG DỪNG
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:08:15 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2011
Trong thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài 2.4m .khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng la 0.05s tốc độ truyền sóng trên dây là 8m/s .gọi 2a là biên độ bụng sóng tìm số điểm trên dây có biên độ a
Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là nửa chu kì , ta tính được lamđa
Số bó sóng n = 2L/lamđa
Số điểm cần tìm là 2n = 4L/lamđa