Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: toibaby trong 08:37:40 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4997Tiêu đề: ai biết giúp mình với..!
Gửi bởi: toibaby trong 08:37:40 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2011
1) Một nguồn điểm S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng la 500nm..chiếu sáng 2 khe S1,S2 song song,cách đểu S và cách nhau 1 khoảng a=0.6mm..Khoảng cach từ S đến mặt phẳng của 2 khe là d=0,5m và đến màn M mà ta quan sát các vân giao thoa là L=1,5m.Khi cho S dịch chuyển lên 1 khoảng 2mm theo phương song song với màn mang 2 khe và vuông góc vớ 2 khe thì hệ vân trên màn M sẽ...
A..dịch lên 6mm C..dịch xuống 2mm
B..không thay đổi D..dịch xuống 6mm

2)Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà theo phương trinh x=10cos(2pit +pi/2) cm (cho g=pi^2...). Vận tóc trung bình khi vật dao động từ vị trí lực đàn hồi cửa lò xa cực đại đến vị trí lực đàn hồi của lò xo cực tiểu là :
A..10cm/s B..20cm/s C..80cm/s D..40cm/s

3) Mạch RLc không phân nhánh gồm điện trở thuần R,Cuộn thuần cảm L=1/pi H và tụ điện có điện dung biến thiên mắc vào hiệu điện thế xoay chiều tần số 50 Hz.Chỉnh điện dung tụ điện C=10^-4/2pi thì thấy công suất toả nhiệt của mach chỉ bằng 1 nửa giá trị công suất khi xảy ra cộng hưởng ..Điên trở của đoạn mạch là..
A..50 B..100 C..141.4 D..70,7

4)mạch xoay chiều nối tiếp có tần số f=50 Hz gồm cuộn dây thuần cảm L,điện trở R=100 và tụ điện C.Thay đổi điện dung ta thấy khi C=C1 và C=C1/2 thì mạch có cùng công suất nhưng cường độ dòng điện thì vuông pha nhau..Độ tự cảm của cuộn dây L là....


Tiêu đề: Trả lời: ai biết giúp mình với..!
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 04:51:03 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2011
1. Hệ vân dịch chuyển ngược lại 1 đoạn xo = e.L/d = 6mm => chọn D
2. (delta)l = g/wbình = 25cm => Fđh min khi vật đến biên trên
    => vtb = 4A/T = 40cm/s => chọn D
3. P = Ubình/2R => R = |Zl - Zc| = 100ôm => chọn B
4. ZL - Zc1 = Zc2 - ZL = 2Zc1 - ZL => Zc1 = 2/3. ZL
   phi1 = pi/4 => ZL - ZC1 = R => ZL = 3R = 300ôm


Tiêu đề: Trả lời: ai biết giúp mình với..!
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:38:14 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2011
1. Hệ vân dịch chuyển ngược lại 1 đoạn xo = e.L/d = 6mm => chọn D
2. (delta)l = g/wbình = 25cm => Fđh min khi vật đến biên trên
    => vtb = 4A/T = 40cm/s => chọn D
3. P = Ubình/2R => R = |Zl - Zc| = 100ôm => chọn B
4. ZL - Zc1 = Zc2 - ZL = 2Zc1 - ZL => Zc1 = 2/3. ZL
   phi1 = pi/4 => ZL - ZC1 = R => ZL = 3R = 300ôm
Bài 2 bạn chỉ giải cho trường hợp : trong quá trình dao động lò xo luôn dãn !
Nếu có giai đoạn lò xo bị nén thì bài toán không có cơ sở để giải quyết !


Tiêu đề: Trả lời: ai biết giúp mình với..!
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:45:03 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2011
Mình đã tính delta l là 25cm, trong khi biên độ chỉ 10cm, bạn đọc kỹ lại xem


Tiêu đề: Trả lời: ai biết giúp mình với..!
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:41:43 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2011
Mình đã tính delta l là 25cm, trong khi biên độ chỉ 10cm, bạn đọc kỹ lại xem
Bạn đúng rồi !