Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 07:51:12 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4995Tiêu đề: dao động tắt dần
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 07:51:12 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2011
Một vật có khối lương 200g được gắn vào một lò xo đặt nằm ngang có độ cứng k=100N/m .đầu còn lại được giữ cố định.hệ số ma sát giưa vật và sàn nằm ngang la 0.2.Ban đầu người ta kéo vật theo phương ngang từ vị trí cân bằng(trùng với gốc tọa độ ) một đoạn 5 cm rồi buông nhẹ cho vật dao động thì trong một chu kì vận tốc của vật có giá trị lớn nhất tại vị trí
A:4mm    B:2cm    C:4cm    D;2.5cm


Tiêu đề: Trả lời: dao động tắt dần
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:40:23 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2011
Một vật có khối lương 200g được gắn vào một lò xo đặt nằm ngang có độ cứng k=100N/m .đầu còn lại được giữ cố định.hệ số ma sát giưa vật và sàn nằm ngang la 0.2.Ban đầu người ta kéo vật theo phương ngang từ vị trí cân bằng(trùng với gốc tọa độ ) một đoạn 5 cm rồi buông nhẹ cho vật dao động thì trong một chu kì vận tốc của vật có giá trị lớn nhất tại vị trí
A:4mm    B:2cm    C:4cm    D;2.5cm
Vị trí cần tìm được xác định bởi kx = [tex]\mu[/tex]mg
Suy ra x = [tex]\mu mg/k[/tex] = 4 mm
Đáp án A