Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 08:59:33 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4953Tiêu đề: giup em luong tu voi!!!!!!!
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 08:59:33 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2011
Khi chiếu một bức xạ có bước sóng 0,485 (m) vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện có công thoát A  = 2,1 (eV). Hướng electron quang điện có vận tốc cực đại vào một điện trường đều và một từ trường đều có cảm ứng từ B =  10-4 (T) thì nó vẫn chuyển động theo một đường thẳng. Biết véc tơ cường độ điện trường song song với Ox, véc tơ cảm ứng từ song song với Oy, véc tơ vận tốc song song với Oz (Oxyz là hệ trục toạ độ Đề các vuông góc). Độ lớn của véc tơ cường độ điện trường là:
A  30 (V/m)    B.   20 (V/m)   C.   40 (V/m)   D.   10 (V/m)
 =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))


Tiêu đề: Trả lời: giup em luong tu voi!!!!!!!
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:07:02 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2011
Khi chiếu một bức xạ có bước sóng 0,485 (m) vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện có công thoát A  = 2,1 (eV). Hướng electron quang điện có vận tốc cực đại vào một điện trường đều và một từ trường đều có cảm ứng từ B =  10-4 (T) thì nó vẫn chuyển động theo một đường thẳng. Biết véc tơ cường độ điện trường song song với Ox, véc tơ cảm ứng từ song song với Oy, véc tơ vận tốc song song với Oz (Oxyz là hệ trục toạ độ Đề các vuông góc). Độ lớn của véc tơ cường độ điện trường là:
A  30 (V/m)    B.   20 (V/m)   C.   40 (V/m)   D.   10 (V/m)
 =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

Trước tiên bạn sử dụng công thức Anhstanh:[tex]\varepsilon =A+W_{d}\Leftrightarrow h\frac{c}{\lambda }=A+\frac{mv^{2}}{2}\Rightarrow v=\sqrt{\frac{2}{m}\left(h\frac{c}{\lambda }-A \right)}\approx 402710,5961m/s\approx 4.10^{5}m/s[/tex]
Để electron đi thẳng thì lực điện phải cân bằng với lực Lorentz: [tex]\left|q \right|.E=\left|q \right|v.B\Rightarrow E=v.B=4.10^{5}.10^{-4}=40(V/m)[/tex]