Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huongmin76 trong 07:48:45 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4952Tiêu đề: 1 bài về năng lượng mạch LC
Gửi bởi: huongmin76 trong 07:48:45 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2011
Mong các thầy, các bạn giải thích cho em/ mình câu này với

Một mạch dao động gồm cuộn thuần cảm L và 2 tụ C giống nhau mắc nối tiếp, khóa  K mắc ở 2 đầu 1 tụ điện. Mạch đang hoạt động thì ta đóng khóa K ngay tại thời điểm năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường. Năng lượng toàn phần của mạch sau đó sẽ :
A. không đổi
B. giảm còn 1/4
C. Giảm còn 3/4
D. giảm còn 1/2


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về năng lượng mạch LC
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 07:52:33 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2011
Bài này trong diễn đàn đã có. bạn chịu khó tìm lại nhé


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về năng lượng mạch LC
Gửi bởi: huongmin76 trong 08:40:28 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2011
bạn ơi.. trả lời giúp tớ đi...tớ ko thấy :|


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về năng lượng mạch LC
Gửi bởi: nguyen van dat trong 10:50:30 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2011
Mong các thầy, các bạn giải thích cho em/ mình câu này với

Một mạch dao động gồm cuộn thuần cảm L và 2 tụ C giống nhau mắc nối tiếp, khóa  K mắc ở 2 đầu 1 tụ điện. Mạch đang hoạt động thì ta đóng khóa K ngay tại thời điểm năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường. Năng lượng toàn phần của mạch sau đó sẽ :
A. không đổi
B. giảm còn 1/4
C. Giảm còn 3/4
D. giảm còn 1/2

tai thoi diem năng lượng điện trường và năng lượng từ trường bằng nhau thì mỗi tụ chứa 1/4 năng lượng của cả mạch.
Khi đóng khóa K, điện tích của một tụ di chuyển qua khóa K và sinh ra nhiệt trên khóa K. Vậy 1/4 năng lượng của mạch bị biến thành nhiệt. Năng lượng còn lại của mạch dao động ( Bây giờ gồm 1 tụ và cuộn cảm) là 3/4 năng lượng ban đầu.


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về năng lượng mạch LC
Gửi bởi: stupidheart trong 05:20:32 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2011
cho em hỏi bài này với ạ:
cho mạch điện có (nguồn E nt điện trở trong r)//(L nt R)//C.E=12V,r=1ôm,C=100.10^-6F,cuộn dây có hệ số tự cảm là L=0.2H và điện trở R0=5ôm; điện trở R=18ôm. ban đầu K đóng,khi trạng thái trong mạch ổn định người ta ngắt khóa K.Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R trong thời gian từ khi ngắt K đến khi dao động trong mạch tắt hoàn toàn.


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về năng lượng mạch LC
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:24:10 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2011
cho em hỏi bài này với ạ:
cho mạch điện có (nguồn E nt điện trở trong r)//(L nt R)//C.E=12V,r=1ôm,C=100.10^-6F,cuộn dây có hệ số tự cảm là L=0.2H và điện trở R0=5ôm; điện trở R=18ôm. ban đầu K đóng,khi trạng thái trong mạch ổn định người ta ngắt khóa K.Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R trong thời gian từ khi ngắt K đến khi dao động trong mạch tắt hoàn toàn.
Khi ngắt khóa K nguồn không còn cung cấp năng lượng nữa nên lúc này năng lượng của mạch chính là năng lượng điện trường trong tụ C và năng lượng từ trường trong cuộn cảm. Vậy khi dao động trong mạch tắt hoàn toàn thì toàn bộ năng lượng điện từ trường trong mạch LC đã chuyển hóa sang dạng nhiệt  
Nhiệt lượng cần tìm [tex]Q=\frac{CU^{2}}{2}+\frac{LI^{2}}{2}[/tex]
Trong đó [tex]I=\frac{E}{R+r}[/tex]
và [tex]U=IR=\frac{ER}{R+r}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về năng lượng mạch LC
Gửi bởi: stupidheart trong 05:09:46 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2011

Khi ngắt khóa K nguồn không còn cung cấp năng lượng nữa nên lúc này năng lượng của mạch chính là năng lượng điện trường trong tụ C và năng lượng từ trường trong cuộn cảm. Vậy khi dao động trong mạch tắt hoàn toàn thì toàn bộ năng lượng điện từ trường trong mạch LC đã chuyển hóa sang dạng nhiệt  
Nhiệt lượng cần tìm [tex]Q=\frac{CU^{2}}{2}+\frac{LI^{2}}{2}[/tex]
Trong đó [tex]I=\frac{E}{R+r}[/tex]
và [tex]U=IR=\frac{ER}{R+r}[/tex]

thưa thầy,thế trong bài này điện trở R0 của cuộn cảm không gây ảnh hưởng gì ạ?


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về năng lượng mạch LC
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:44:07 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2011
Do không đọc kỹ đề nên cách giải của tôi không ch1nh xác !
Giải lại như sau :
Khi ngắt khóa K nguồn không còn cung cấp năng lượng nữa nên lúc này năng lượng của mạch chính là năng lượng điện trường trong tụ C và năng lượng từ trường trong cuộn cảm. Vậy khi dao động trong mạch tắt hoàn toàn thì toàn bộ năng lượng điện từ trường trong mạch LC đã chuyển hóa sang dạng nhiệt  
Nhiệt lượng cần tìm [tex]Q = \frac{CU^{2}}{2}+\frac{LI^{2}}{2}[/tex]
Trong đó [tex]I=\frac{E}{R+R_{0}+r}[/tex]
và [tex]U=I(R+R_{0})[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về năng lượng mạch LC
Gửi bởi: stupidheart trong 09:09:31 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2011
Khi ngắt khóa K nguồn không còn cung cấp năng lượng nữa nên lúc này năng lượng của mạch chính là năng lượng điện trường trong tụ C và năng lượng từ trường trong cuộn cảm. Vậy khi dao động trong mạch tắt hoàn toàn thì toàn bộ năng lượng điện từ trường trong mạch LC đã chuyển hóa sang dạng nhiệt  
Nhiệt lượng cần tìm [tex]Q = \frac{CU^{2}}{2}+\frac{LI^{2}}{2}[/tex]
Trong đó [tex]I=\frac{E}{R+R_{0}+r}[/tex]
và [tex]U=I(R+R_{0})[/tex]
thưa thầy theo như lập luận của thầy thì theo em nghĩ,nhiệt lượng mà thầy tính là nhiệt lượng tỏa ra trên cả điện trở R và Ro,nhưng đề bài chỉ hỏi tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R? mong thầy giải đáp cho em với ạ.đáp số em tính ra như thầy hướng dẫn là 31,61mJ(trong đề cũng có đáp án này) nhưng đáp án trong đề là 24,74mJ?


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về năng lượng mạch LC
Gửi bởi: bangbang1210 trong 06:00:02 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2011
BAi Toan RA dap An Dung Day
LIo^2/2+ cUo^2/2 = QR +Qr ( 1 )
QR/Qr =R/r ( 2 )
Giai ( 1 ) Va (2 ) Ra dap an