Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: stupidheart trong 05:27:32 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4944Tiêu đề: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: stupidheart trong 05:27:32 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2011
Câu 1:  Đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử  C và R với điện trở R = ZC = 100(ôm) một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u = [100 cos(100(pi)t + pi/4) + 100]V. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở

Câu 2:  Cho mạch điện xoay chiều RLC có cuộn thuần cảm L có thể thay đổi giá trị được. Dùng ba vôn kế xoay chiều có điện trở rất lớn để đo điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử. Điều chỉnh giá trị của L thì nhận thấy điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm lớn gấp 2 lần điện áp hiệu dụng cực đại trên điện trở. Hỏi điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 06:41:08 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2011
 [-O<

Lâm Nguyễn hướng dẫn bạn bài 2 nhé!

Trước hết bạn phải hiểu đây là bài toán L thay đổi.
                                  Có các đại lượng U,f,R, ZC không đổi
1. Mạch RLC khi L thay đổi để URmax, UCmax chính là hiện tượng cộng hưởng điện
       Ta có  URmax=U   (1)
                 UCmax=U.ZC/R   (2)
2. Mạch RLC khi L thay đổi để ULmax thì uRC vuông pha với u
                 ULmax= U.[tex]\frac{\sqrt{R^{2+Zc^{2}}}}{R}[/tex]  (3)
3. Theo đầu bài ULmax=2URmax=2U   suy ra Zc=[tex]\sqrt{3}[/tex]R
Từ đó suy ra URmax=U
                  ULmax=2U
                  UCmax=[tex]\sqrt{3}[/tex]U
Giờ hỏi gì tỉ số U nào cũng xong nhé.
 [-O<


Câu 1: Khó quá để chờ mai Lâm Nguyễn hỏi thầy đã huhu.

 


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:56:07 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2011
Câu 1:  Đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử  C và R với điện trở R = ZC = 100(ôm) một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u = [100 cos(100(pi)t + pi/4) + 100]V. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở
Hiệu điện thế hai đầu mạch là tổng hợp vủa hai phần :
+ Phần xoay chiều : 100 cos(100(pi)t + pi/4)(V)
+ Phần không đổi : 100(V) , phần này không tạo ra dòng điện vì đoạn mạch chứa C
Đối với phần xoay chiều :
Tổng trở mạch Z = 100[tex]\sqrt{2}[/tex]
Cường độ hiệu dụng qua mạch : I = U/Z = 0,5A
Công suất tỏa nhiệt trên điện trở : P = RI^2 = 25W


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 09:19:24 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2011
Câu 1:  Đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử  C và R với điện trở R = ZC = 100(ôm) một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u = [100 cos(100(pi)t + pi/4) + 100]V. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở
Hiệu điện thế hai đầu mạch là tổng hợp vủa hai phần :
+ Phần xoay chiều : 100 cos(100(pi)t + pi/4)(V)
+ Phần không đổi : 100(V) , phần này không tạo ra dòng điện vì đoạn mạch chứa C
Đối với phần xoay chiều :
Tổng trở mạch Z = 100[tex]\sqrt{2}[/tex]
Cường độ hiệu dụng qua mạch : I = U/Z = 0,5A
Công suất tỏa nhiệt trên điện trở : P = RI^2 = 25W

Cảm ơn thầy Đậu Quang Dương đã cho Lâm Nguyễn bớt dại.
Xin hỏi thầy một vấn đề:
Nếu bài toán trên chỉ thay đổi một thông số là mạch RL thì cách giải bài toán trên là như thế nào ạ?
 [-O<


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: stupidheart trong 06:05:39 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2011
Câu 3:  Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có tụ C thay đổi được: UR = 60V, UL = 120V, UC  = 60V. Thay đổi tụ C để điện áp hiệu dung hai đầu C là U’C  = 40V thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng?
Câu 4:  Một mạch dao động gồm tụ C = 2.10-5F và hai cuộn dây thuần cảm mắc song song với nhau. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 3V. Dòng điện cực đại qua các cuộn cảm L1 và L2 , biết L1 = 2L2 = 6mH, tương ứng lần lượt là?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:52:06 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2011
Bài 4 . Thật ra để giải bài này phải thêm giả thiết : " dòng điện trong các cuộn dây là cùng pha "
Với giả thiết này lời giải trong file đính kèm