Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Zitu_Kt trong 09:29:41 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4937Tiêu đề: Giải cụ thể 2 bài phoóng xạ này gium em voi
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 09:29:41 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2011
Bài 1:Tai thời điểm t=0 số hạt nhân của mẫu chất phóng xạ là No. trong khoang thời gian từ t1->t2(t2>t1)số hạt nhân của mẫu chất đố bị phóng xạ bằng?
Bài2: một mẫu chất phóng xạ có chu kì bán rã T. sau các khỏng thời gian t1$t2(t2>t1)thì độ : phóng xạ của nó là H1&H2.số hạt nhân bị phân rã trong khỏang thời gian deltat=t1+t2 là


Tiêu đề: Trả lời: Giải cụ thể 2 bài phoóng xạ này gium em voi
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 03:59:27 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2011
cau 2 bị nhầm: "delta t =t2-t1"