Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phisatthu trong 09:25:26 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4935Tiêu đề: bài về giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: phisatthu trong 09:25:26 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2011
trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 khe young.ta dịch chuyển khe song với màng ảnh đến vị trí sao cho hiệu số khoảng cách tư đó đến S1 và S2 bằng (3\2)bước sóng.tại tâm o màng ta thu được vân sáng hay vân tối bâc mấy.

giải giúp mình với cảm ơn nhiều...


Tiêu đề: Trả lời: bài về giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 09:36:54 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2011
Hiệu quang trình từ khe S tới tâm màn thoả d2 - d1 = 1,5lamda -> tại O là vân tối thứ 2 kể từ vân sáng bậc 0 (vân sáng ứng với hiệu quang trình  = 0, thường gọi là vân sáng trung tâm)