Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phisatthu trong 06:22:46 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4931Tiêu đề: bai hay âm thoa..
Gửi bởi: phisatthu trong 06:22:46 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2011
một âm thoa có tân số là f=440hz.đặt sát miệng 1 bình trụ đựng nước có mưc nước cách miệng bình sao cho âm phát ra từ miệng bình to nhất .Cần rót thêm vào một cột nước chiều cao tối thiểu bao nhiêu đẻ âm lúc này là nhỏ nhất.Vận tốc truyền âm trong kk là 330m\s

Giup mình với cảm ơn nhiều.....Tiêu đề: Trả lời: bai hay âm thoa..
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:11:56 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2011
một âm thoa có tân số là f=440hz.đặt sát miệng 1 bình trụ đựng nước có mưc nước cách miệng bình sao cho âm phát ra từ miệng bình to nhất .Cần rót thêm vào một cột nước chiều cao tối thiểu bao nhiêu đẻ âm lúc này là nhỏ nhất.Vận tốc truyền âm trong kk là 330m\s

Giup mình với cảm ơn nhiều.....


Bước sóng [tex]\lambda[/tex]=v/f = 3/4m/s
Khi âm phát ra từ miệng bình to nhất thì tại miệng bình là một bụng sóng
Khi âm phát ra từ miệng bình nhỏ nhất thì tại miệng bình là một nút sóng
Vậy cần rót thêm vào một cột nước chiều cao tối thiểu bằng 1/4 bước sóng = 3/16m