Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phisatthu trong 12:43:56 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4929Tiêu đề: bài về máy biến thế
Gửi bởi: phisatthu trong 12:43:56 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2011
Một máy biến áp lí tưởng cuộn sơ cấp có N1 la 1100 vòng dây được nối điên áp  không đổi  U1 la 220v .thứ cấp gồm cuộn có N2 là 44 vòng và N3 là 110 vòng . giữa 2 đầu N2 mắc điện trở có R1 la 11 om và 2 đầu N3 với điên trở R2 la 44 ôm.Cường độ hiệu dụng cuộn sơ cấp là bao nhiêu..


Tiêu đề: Trả lời: bài về máy biến thế
Gửi bởi: giaovienvatly trong 09:26:31 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2011
Bạn tính cường độ hiệu dụng dòng thứ cấp: Itc = I2 + I3. Trong đó: I2 = U2/R2; I3 = U3/R3.
Tính tổng công suất tiêu thụ: P = P2 + P3 = U2I2 + U3I3 = Usc.Isc.
Từ đây, dễ dàng tìm được Isc.
Chúc thành công!