Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Khổngminh trong 10:39:18 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4927Tiêu đề: Bài toán về con lắc lò xo:
Gửi bởi: Khổngminh trong 10:39:18 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2011
Một con lắc lò xo có khối lượng 0,02Kg và độ cứng của lò xo là 1N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Lò xo có chiều dài tự nhiên L=30cm, kích thích để con lắc dao động tắt dần.  Lấy g=10m/s^2. Chiều dài của lò xo khi vật nhỏ ở trạng thái cân bằng dao động là bai nhiêu.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về con lắc lò xo:
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:53:00 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2011
Nếu xem hệ số ma sát nghỉ bằng hệ số ma sát trượt thì chiều dài của lò xo khi vật nhỏ ở trạng thái cân bằng
L+ - x ; với [tex]x \leq \mu.m.g/k[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về con lắc lò xo:
Gửi bởi: nguyen van dat trong 05:48:07 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2011
Nếu xem hệ số ma sát nghỉ bằng hệ số ma sát trượt thì chiều dài của lò xo khi vật nhỏ ở trạng cân bằng
L+ - x ; với x =< [tex]\mu[/tex]/k
Theo mình thì nên bổ xung thêm hệ số ma sát nghỉ cực đại
và thay chiều dài của lò xo khi vật dừng lại.
 x =< [tex]\mu.m.g[/tex]/k


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về con lắc lò xo:
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:56:01 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2011
  [tex]x \leq \mu.m.g/k[/tex]

Cảm ơn nguyen van dat đa bổ sung chỗ mình đánh máy sót !


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về con lắc lò xo:
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 06:51:40 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2011
Theo mình biết thì chỉ có lực ma sát nghỉ cực đại chứ không có hệ số ma sát nghỉ cực đại


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về con lắc lò xo:
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 12:16:14 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2011
vì sao là xo lại ko về vị trí cũ;;; :-\


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về con lắc lò xo:
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:07:26 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2011
vì sao là xo lại ko về vị trí cũ;;; :-\
Giải 1 bài toán phải dựa vào các định luật !
Không có định luật nào bắt buộc vật trở về vị trí mà lò xo không biến dạng !
Khi vật cân bằng tổng lực tác dụng lên vật bằng không . Từ đó suy ra lực đàn hồi cân bằng với lực ma sát nghỉ ; mà lực ma sát nghỉ có độ lớn được xác định bởi bất đẳng thức : Fmsn [tex]\leq[/tex][tex]\mu mg[/tex]
Nên kết quả của bài toán không xác định nếu giải một cách chính xác !