Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: goabc trong 06:36:24 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4917Tiêu đề: bài tập về quạt điện
Gửi bởi: goabc trong 06:36:24 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2011
một quạt điện có ghi 220V-88W nối tiếp với điện trở thuần vào mạng điện xoay chiều có U=380V. khi hoạt động đúng định mức thì hệ số công suất của quạt là 0,8. khi đó giá trị điện trở là?
đáp án là 361
giải chi tiết giùm mình với nhé! ???


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về quạt điện
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:43:35 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2011
bạn vẽ giản đồ vecto ra:
- lấy trục I nằm ngang
-UR cùng pha với I
-U hai đầu quạt hợp với I một góc phi ( mà cos(phi)=0,8
- U tổng hợp với UR bằng U(nguồn)
khi đó bài toán trở thành dao động tổng hợp thôi.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về quạt điện
Gửi bởi: goabc trong 11:46:58 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2011
bạn vẽ giản đồ vecto ra:
- lấy trục I nằm ngang
-UR cùng pha với I
-U hai đầu quạt hợp với I một góc phi ( mà cos(phi)=0,8
- U tổng hợp với UR bằng U(nguồn)
khi đó bài toán trở thành dao động tổng hợp thôi.

bạn nói thế thì ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về quạt điện
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:26:30 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2011
bạn vẽ giản đồ vecto ra:
- lấy trục I nằm ngang
-UR cùng pha với I
-U hai đầu quạt hợp với I một góc phi ( mà cos(phi)=0,8
- U tổng hợp với UR bằng U(nguồn)
khi đó bài toán trở thành dao động tổng hợp thôi.

bạn nói thế thì ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Quạt chạy định mức suy ra  Uq =220V, Iq = Pq/Uqcos(phiq) = Imạch
Vẽ giãn đồ véctơ như ngula221 mô tả
 (vecto)Uab = (vecto)Uq+(vecto)UR
Dùng đlý cosin trong tam giác thường tìm được UR, có rồi thì suy ra vậy thôi
(bài toán này là đề thi 2010 đấy)