Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cmt07 trong 01:38:04 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4899Tiêu đề: Giao thoa sóng
Gửi bởi: cmt07 trong 01:38:04 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2011
Hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 trên mặt nước cách nhau 36 cm, biên độ dao động 10mm, tần số 10Hz, cùng pha. Coi biên độ dao động do mỗi nguồn tạo ra không đổi, vận tốc truyền sóng v = 60cm/s. Xét elip (E) nhận A, B làm tiêu điểm và có tâm sai e = 0,75. Hỏi trên (E) có bao nhiêu điểm dao động cực đại và cùng pha với hai nguồn.
A. 12         
B. 14         
C. 16         
D. 18


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng
Gửi bởi: cmt07 trong 12:30:33 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2011
Mong mọi người giúp giải bài toán trên. Nghe người đố mình bài toán này bảo nhìn đơn giản nhưng mà rất dễ bị lừa.
Đặc biệt ở đây nó động đến một vấn đề khá nhạy cảm là S1S2 = 2k[tex]\lambda[/tex]