Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bin_ben trong 09:11:42 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4861Tiêu đề: Giải giúp em bài này với( Lượng tử ánh sáng)
Gửi bởi: bin_ben trong 09:11:42 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2011
Khi các photon có năng lượng hf chiếu vào tấm nhôm có công thoát A, các e quang phóng ra có động năng cực đại là K. Nếu tần số bức xạ tăng gấp đôi, thì động năng cực đại của các e quang điện khi đó là:
A. K+h      B. K+A         C. 2K             D. K

Giúp em nhé.


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp em bài này với( Lượng tử ánh sáng)
Gửi bởi: tamanh trong 09:41:05 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2011
 hf = K + A
2hf = K' + A
Suy ra: K' = K+hf =2.K + A


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp em bài này với( Lượng tử ánh sáng)
Gửi bởi: ThjenSuAoDen trong 10:44:08 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2011
Bài này cứ tiếp tục ap dụng định luật Anbe-Axtanh [tex]\xi[/tex]
=A+WWddmaxx
Tức là khi tăng Hf lên 2 lần thì ta xẽ được: hf=A+K(1)
2hf= K'+A(2) mà từ (1)=> A=hf-K
thay vào (2) thì ta được K'=hf+K


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp em bài này với( Lượng tử ánh sáng)
Gửi bởi: ThjenSuAoDen trong 10:49:21 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2011
Đa phần bài tập về lượng tử ánh sáng thì bạn chỉ cần ap dụng định luật của Anbe-Axtanh là được vì các bài tập về phần này la rất dễ để ăn điểm trực tiếp nên bạn chịu khó chú ý đến đơn vị la được thui.


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp em bài này với( Lượng tử ánh sáng)
Gửi bởi: bin_ben trong 10:42:55 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2011
Em cảm ơn nhiều.