Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ThjenSuAoDen trong 08:23:49 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4851Tiêu đề: Giúp tui với
Gửi bởi: ThjenSuAoDen trong 08:23:49 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2011
Mạch dao động gồm cuộn dây có độ từ cảm L không đổi và tụ điên dung C thay đổi.
khi C=C1 chu kì dao động điện từ trong mạch la 4,5ms. Khi C=C2 chu kì dao đông điện từ trong mạch là 6m.
Khi C có giá trị tương đương booj tụ C1 nối tiếp C2 thì chu kì dao động điện từ trong mạch là:
A.3,6ms           B.7,5ms              C.10,5ms             D.1,5ms


Tiêu đề: Trả lời: Giúp tui với
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:28:05 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2011
Mạch dao động gồm cuộn dây có độ từ cảm L không đổi và tụ điên dung C thay đổi.
khi C=C1 chu kì dao động điện từ trong mạch la 4,5ms. Khi C=C2 chu kì dao đông điện từ trong mạch là 6m.
Khi C có giá trị tương đương booj tụ C1 nối tiếp C2 thì chu kì dao động điện từ trong mạch là:
A.3,6ms           B.7,5ms              C.10,5ms             D.1,5ms
Hướng dẫn cho em cách giải :
+ Sử dụng công thức chu kì của mạch dao động cho T1 và cho T2
+ Lập tỉ số T1:T2 = 3:4 = căn{C1:C2}
+C2 = 16C1/9
+ Điện dung tương đương C = 16C1/25Chu kỳ dao động T = 4T1/5 =3,6ms


Tiêu đề: Trả lời: Giúp tui với
Gửi bởi: tamanh trong 11:28:23 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2011

- Viết công thức tính T1, T2, T.
- Bình phương các công thức đó em sẽ thấy:
1/(Tbinh) = 1/(T1binh) + 1/(T2binh).
- Thay T1, T2 từ đề bài, em sẽ tim được T.