Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: goabc trong 05:55:11 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4849Tiêu đề: Giúp mình câu lý thuyết ṿât ly ́về địên?
Gửi bởi: goabc trong 05:55:11 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2011
Dòg địên và địên áp giữa 2 đầu đọan ṃach ḷêch pha pi/2 thì đọan ṃach có cụôn c̉am thuần và ṭu mắc nối tiếp đúg hay sai? giải thích?? ???


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình câu lý thuyết ṿât ly ́về địên?
Gửi bởi: [V-L]GaVui trong 08:18:57 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2011
Mình nghĩ là đúng rồi đó (Z(L) # Z(c)).