Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 10:41:00 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4808Tiêu đề: dao động điều hòa 2
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:41:00 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2011
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k=100(N/m) đầu trên cố định, đầu dưới treo hai vật nhỏ có cùng khối lượng m=200(g). Khi hệ đang cân bằng, người ta cắt đứt dây nối giữa hai vật. Lấy g=10m/s^2. Gia tốc của vật còn dính lại với lò xo, khi dây bị cắt đứt, bằng bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa 2
Gửi bởi: fiend_VI trong 10:45:43 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2011
Khi cắt đứt, vận tốc của vật = 0 tức là đó là vị trí biên của vật, từ đó tính dc gia tốc của nó thôi