Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Khổngminh trong 03:59:36 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4778Tiêu đề: Một số câu Vật Lí trong các đề thi thử:
Gửi bởi: Khổngminh trong 03:59:36 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2011
Câu 1: Gọi I là mô mem quán tính; M là mô men lực; L là mô men động lượng. Công suất của lực F tác dụng vào vật rắn đang quay quanh trục cố định với tốc độ góc [tex] \omega [/tex] là:
A. [tex]F.\omega [/tex].
B. [tex] M\omega [/tex].
C. [tex] L.\omega [/tex]
D. [tex] I\omega^2 [/tex]
Câu 2: Một máy phát điện mà phần cảm gồm 2 cặp từ cực quay với tốc độ 1500 vòng/ phut và phần ứng gồm 2 cuộn dây mắc nối tiếp , có suất điện động hiệu dụng 220V, từ thông cực đại đi qua mỗi vòng dây là 5mWb. Tính số vòng của mỗi cuộn dây.
Câu 3.


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Vật Lí trong các đề thi thử:
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:10:57 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2011
Câu 2: Một máy phát điện mà phần cảm gồm 2 cặp từ cực quay với tốc độ 1500 vòng/ phut và phần ứng gồm 2 cuộn dây mắc nối tiếp , có suất điện động hiệu dụng 220V, từ thông cực đại đi qua mỗi vòng dây là 5mWb. Tính số vòng của mỗi cuộn dây.
f=p.n=2.25=50Hz ( vì 1500 vòng/phút =25 vòng/giây)
Eo=E.căn 2=220.căn 2
mà Eo=NBS.2pi.f =N.(từ thông max).2.pi.f =>N=Eo/(từ thông max).2.pi.f
=>N=220.căn 2/0,005.2.pi.50=198 vòng
mỗi cuộn có số vòng dây là: N1=N/2=99 vòng