Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 08:59:14 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4772Tiêu đề: máy phát điện
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:59:14 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2011
Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có roto cảm gồm 4 cuộn dây giống nhau.Hai cuộn kề quấn ngược chiều nhau.Stato cũng có 4 cuộn dây như roto, một cuộn dây có 100 vòng dây quấn cùng chiều.Biểu thức của sức điện động cảm ứng do máy sinh ra là e=[tex]200\sqrt{2}sin(100pi*t)[/tex]
Suất điện động sẽ thay đổi ra sao nếu:
a)giữ nguyên roto, cuộn stato chỉ còn lại 2 cuộn dây đặt đối xứng nhau qua tâm(vẫn quấn ngược chiều)
b)giữ nguyên 4 cuộn stato, roto chỉ còn 2 cuộn dây đặt đối xứng(vẫn quấn ngược chiều và nối tiếp)


Tiêu đề: Trả lời: máy phát điện
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:42:38 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2011
ai giúp mình bài này với nào?