Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ThjenSuAoDen trong 10:58:08 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4766Tiêu đề: Điện xoay chiều
Gửi bởi: ThjenSuAoDen trong 10:58:08 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2011
Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp,L=0,367H,C=39,8[tex]\mu[/tex]
đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế có biểu thức u=150[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100[tex]\pi[/tex]t)(V) mạch tiêu thụ công suất P=90W. Điện trở R trong mạch co giá trị la:
A.250[tex]\Omega[/tex]
B.50[tex]\Omega[/tex]
C.180[tex]\Omega[/tex]
D.90[tex]\Omega[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: trancongtu trong 11:12:11 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2011
bác dùng công thức p=I^2*R=(U^2/Z^2)*R=(U^2/(R^2+Zl^2+Zc^2))*R . thay so ra tim dc R.hi


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: eagle1209 trong 02:04:15 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2011
A, hihi


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: tamanh trong 12:06:04 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2011
Tôi đồng ý với cách giải của bạn trancongtu, nhưng phải sửa chỗ Z^2 phải bằng R^2 + (Zl - Zc)^2, chứ không phải bằng R^2+Zl^2+Zc^2 như của bạn.