Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 08:55:14 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4753Tiêu đề: Hiệu ứng doppler
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:55:14 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2011
Một micro treo vào lò xo nhj và gắn trên trần nhà. Ở sàn nhà ngay trên đường thẳng đứng qua điểm treo của micro có một nguồn âm S phát ra tần số 440Hz
Cho micro dao động điều hòa với chu kì T=2s. Khi đó chênh lệch giữa tần số âm cực đại và cực tiểu là 2,1Hz.Biên độ giao động của micro là bao nhiêu?(tôc độ âm là 343m/s)


Tiêu đề: Trả lời: Hiệu ứng doppler
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:08:17 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2011
Một micro treo vào lò xo nhj và gắn trên trần nhà. Ở sàn nhà ngay trên đường thẳng đứng qua điểm treo của micro có một nguồn âm S phát ra tần số 440Hz
Cho micro dao động điều hòa với chu kì T=2s. Khi đó chênh lệch giữa tần số âm cực đại và cực tiểu là 2,1Hz.Biên độ giao động của micro là bao nhiêu?(tôc độ âm là 343m/s)
Dùng công thức hiệu ứng Dopplertrong hai trường hợp : máy thu tiến về nguồn và máy thu rời xa nguồn ta tính được tốc độ cực đại của máy ythu (micrô). Từ đó suy ra biên độ dao động của micrô


Tiêu đề: Trả lời: Hiệu ứng doppler
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:25:50 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2011
nhưng ở đây tốc độ thay đổi?. em lấy Vmax tính có đúng không


Tiêu đề: Trả lời: Hiệu ứng doppler
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:30:36 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2011
nhưng ở đây tốc độ thay đổi?. em lấy Vmax tính có đúng không

Em lưu ý giả thiết : " Khi đó chênh lệch giữa tần số âm cực đại và cực tiểu là 2,1Hz " nghĩa là khi tính toán phải dùng Vmax


Tiêu đề: Trả lời: Hiệu ứng doppler
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:34:57 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2011
em cũng tính ra rồi nhưng sợ không chắc chắn nên hỏi lại. Cảm ơn thầy nhiều