Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mu7beckham trong 04:47:41 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4747Tiêu đề: [Help] Câu hỏi lý thuyết!!!
Gửi bởi: mu7beckham trong 04:47:41 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2011
Các thầy, cô giải thích giúp em câu này với ạ.

Con lắc đơn đang dao động, độ lớn của trọng lực con lắc là P, độ lớp của lực căng dây ở vị trí cân bằng là R. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.R<P   B.R>P   C.R=P    D.R=0


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Câu hỏi lý thuyết!!!
Gửi bởi: fiend_VI trong 07:18:23 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2011
Đáp án B, R=P+m.v^2/L


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Câu hỏi lý thuyết!!!
Gửi bởi: mu7beckham trong 07:42:55 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2011
Câu  này nữa ạ.

Dòng điện 3 pha mắc hình sao có tải đối xứng gồm các bóng đèn. Nếu đứt dây trung hoà thì các đèn:
A. Không sáng               B. Có độ sáng giảm
C. Có độ sáng tăng             D. Có độ sáng không đổiTiêu đề: Trả lời: [Help] Câu hỏi lý thuyết!!!
Gửi bởi: mu7beckham trong 07:50:06 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2011
Đáp án B, R=P+m.v^2/L

thầy có thể giải thích rõ hơn k ạ?


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Câu hỏi lý thuyết!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:06:22 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2011
Đáp án B, R=P+m.v^2/L

thầy có thể giải thích rõ hơn k ạ?
Khi qua VTCB theo định luật II Newton ta có : R - P = ma = mv^2/l


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Câu hỏi lý thuyết!!!
Gửi bởi: mu7beckham trong 09:50:17 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2011
thầy giúp e câu này nữa a.

Dòng điện 3 pha mắc hình sao có tải đối xứng gồm các bóng đèn. Nếu đứt dây trung hoà thì các đèn:
A. Không sáng               B. Có độ sáng giảm
C. Có độ sáng tăng             D. Có độ sáng không đổi


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Câu hỏi lý thuyết!!!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:07:56 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2011
chọn D


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Câu hỏi lý thuyết!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:37:24 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2011
thầy giúp e câu này nữa a.

Dòng điện 3 pha mắc hình sao có tải đối xứng gồm các bóng đèn. Nếu đứt dây trung hoà thì các đèn:
A. Không sáng               B. Có độ sáng giảm
C. Có độ sáng tăng             D. Có độ sáng không đổi
Khi tải đối xứng thì dòng điện trong dây trung hòa bằng không , trong trường hợp này đối với tải đang xét dây trung hòa là thừa ! Đáp án D như 211 nêu