Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Phucthang trong 03:30:11 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4740



Tiêu đề: bài tập lượng tử thi thử đây!
Gửi bởi: Phucthang trong 03:30:11 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2011
Vạch quang phổ có tần số nhỏ nhất trong dãy ban-me là tần số f1, Vạch có tần số nhỏ nhất trong dãy lai-man là tần số f2. Vạch quang phổ trong dãy lai-man sát với vạch có tần số f2 hất sẽ có tần số bao nhiều?
A.f1+f2
B.f1f2
C.(f1f2)/(f1+f2)
Đọc cái đề đã k hiểu rùi!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập lượng tử thi thử đây!
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:20:50 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2011
Vạch quang phổ có tần số nhỏ nhất trong dãy ban-me là tần số f1, Vạch có tần số nhỏ nhất trong dãy lai-man là tần số f2. Vạch quang phổ trong dãy lai-man sát với vạch có tần số f2 hất sẽ có tần số bao nhiều?
A.f1+f2
B.f1f2
C.(f1f2)/(f1+f2)
Đọc cái đề đã k hiểu rùi!

Vạch có tần số bé nhất trong mỗi dãy (bước sóng lớn nhất ) tương ứng với sự chuyển từ mức năng lượng gần thấp nhất về mức thấp nhất. Vậy ta có :
hf1= E3 - E2
hf2 = E2 - E1
Vạch cần tìm hf = E3 - E1 = E3 - E2 + E2 - E1 = hf1 + hf2
Nghĩa là f = f1 + f2


Tiêu đề: Trả lời: bài tập lượng tử thi thử đây!
Gửi bởi: Phucthang trong 11:32:10 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2011
Em nhầm vạch có tần số lớn nhất là vạch có bước sóng lớn nhất  :D.