Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuvstuananh trong 02:17:03 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4722Tiêu đề: Cực trị trong điện xoay chiều
Gửi bởi: tuvstuananh trong 02:17:03 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2011
E có vài vấn đề muốn hỏi mọi người.

1. Cho e hỏi không biết có tài liệu nào tổng hợp các kiến thức, CÔNG Thức của lớp 10 - 11 liên quan tới lớp 12 không ?
2. Trong số các tài liệu về cực trị điện xoay chiều. tài liệu nào hay nhất. ai đã từng sử dụng cho hộ e ý kiến.

3. Một số bài tập cần hỏi

  a, Cho mạch điện xoay chiều AB như hình vẽ ( Mạch lần lượt là R L C. điểm M nằm giữa R và L. N nằm giữa L và C) , trong đó R=20[tex]\Omega[/tex], cuộn dây có điện trở thần r=10 và độ tự cảm L = 1/5pi H. và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu mạch  UAB=[tex]120\sqrt{2}cos100\prod{t}.[/tex] V. Người ta thấy khi C = Cm thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M B đạt cực tiểu U1min. Giá trị U1min là A 60 B 40 C 50 D 70
  b, Chiếu một chùm sáng hẹp song song coi như một tia sáng vào giữa một bể nước dưới góc tới 30 độ. Chiều cao lớp nước trỏng bể là h=1m. Dưới đáy bể có một gương phẳng đặt song song với mặt nước. kích thước bằng đáy. Chiết suất của nước đốt với ánh sáng tím là 1,34 đối với ánh sáng đỏ là 1.33. Chiều rộng của dải màu quan sát thấy tại mặt nước do chùm sáng ló ra không khí gây ra là : A. 1,8mm B 7mm C 1,8cm D 7 cm
Tiêu đề: Trả lời: Cực trị trong điện xoay chiều
Gửi bởi: livita_1xxx trong 03:11:25 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2011
E có vài vấn đề muốn hỏi mọi người.

  b, Chiếu một chùm sáng hẹp song song coi như một tia sáng vào giữa một bể nước dưới góc tới 30 độ. Chiều cao lớp nước trỏng bể là h=1m. Dưới đáy bể có một gương phẳng đặt song song với mặt nước. kích thước bằng đáy. Chiết suất của nước đốt với ánh sáng tím là 1,34 đối với ánh sáng đỏ là 1.33. Chiều rộng của dải màu quan sát thấy tại mặt nước do chùm sáng ló ra không khí gây ra là : A. 1,8mm B 7mm C 1,8cm D 7 cm
bài này mih tính ra đc bằng [tex]7.10^{-3}[/tex] m tức 7mm => đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: Cực trị trong điện xoay chiều
Gửi bởi: tuvstuananh trong 07:21:52 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2011
Mong bạn làm thì kèm theo lời giải.  :(


Tiêu đề: Trả lời: Cực trị trong điện xoay chiều
Gửi bởi: laivanthang trong 11:10:02 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2011
a/bài dòng điện xoay chiều thì khảo sát bt thôi
b/vẽ hình, bài này gần giống 1 bt trong sách giáo khoa 11 rồi tính góc bình thường. ko có gì quá phức tạp


Tiêu đề: Trả lời: Cực trị trong điện xoay chiều
Gửi bởi: livita_1xxx trong 09:18:02 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2011


Trích dẫn
 a, Cho mạch điện xoay chiều AB như hình vẽ ( Mạch lần lượt là R L C. điểm M nằm giữa R và L. N nằm giữa L và C) , trong đó R=20[tex]\Omega[/tex], cuộn dây có điện trở thần r=10 và độ tự cảm L = 1/5pi H. và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu mạch  UAB=[tex]120\sqrt{2}cos100\prod{t}.[/tex] V. Người ta thấy khi C = Cm thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M B đạt cực tiểu U1min. Giá trị U1min là A 60 B 40 C 50 D 7bài này mình tính đc đáp án  B.40
mình giải ntn.. mọi người vào xem roy góp ý xem đúng hay sai nha..
Ta có:
[tex]U_{MB}= I.Z_{MB}=\frac{U}{Z}.Z_{MB}=\frac{U}{\sqrt{(R+r)^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}}.\sqrt{r^{2}+(Z_{L}-Z_{c})^{2}}[/tex]

[tex]=U.\sqrt{\frac{r^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}{(R+r)^{2}+(Z_{L}-Z_{c})^{2}}}[/tex]

[tex]=U.\sqrt{\frac{1}{\frac{(R+r)^{2}}{r^{2}+(Z_{L}-Z_{c})^{2}}+\frac{(Z_{L}-Z_{C})^{2}}{r^{2}+(Z_{L}-Z_{c})^{2}}}}[/tex]

[tex]=U.\sqrt{\frac{1}{\frac{R^{2}+2.R.r}{r^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}+1}}[/tex]

Đặt [tex]Y= \frac{R^{2}+2.R.r}{r^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}[/tex]

Vậy:

[tex]U_{MB}=U.\sqrt{\frac{1}{Y+1}}[/tex]

[tex]U_{MB_{min}} <=> Y_{max} <=> (Z_{L}-Z_{C})^{2} min <=> Z_{C}=Z_{L}=20\Omega[/tex]

khi đó, [tex]U_{MB_{min}}=U.\sqrt{\frac{1}{\frac{R^{2}+2.R.r}{r^{2}}+1}}=120.\sqrt{\frac{1}{\frac{20^{2}+2.20.10}{10^{2}}+1}}=40V[/tex]