Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: fiend_VI trong 10:18:05 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4704Tiêu đề: song mat nuoc
Gửi bởi: fiend_VI trong 10:18:05 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2011
Ai muon thu suc voi  song giao thoa mat nuoc thi tham gia!
Cho 2 nguon ket hop cung pha ,ua=ub=4 nhan cos(40pi t).Goi o la trung diem cua AB=4 cm,cho v=o,1 m/s
1.tai M co MA=5.1 cm,MB =6.6 cm.Phuong trinh truyen song tai M?
2.Tai thoi diem t1(s),li do cua M 4can2 mm va dang dao dong nguoc pha voi O  thi ON=?
3.Diem N gan O nhat tren duong trung truc AB ,dao dong lech pha pi/3 so voi nguon o O co ON=?
4.Neu N gan O nhat tren duong trung truc AB , dao dong nguoc pha voi O co ON=?
5.Neu Nnam tren duong thang AB va  ngoai doan AB,gan nguon A nhat va dao dong cung pha voi nguon A thi AN=?
6.Tren duong tron duong kinh AB co ?diem dao dong vuong pha voi nguon?
7.Khong cach tu A toi diem dao dong voi bien do cuc dai gan nhat?
8.Cho duong thang xx' cach AB 3 cm.giao cua xx' voi trung truc AB la C.tim N tren xx'  sao cho N dao dong voi bien do cuc dai va NC min!


Tiêu đề: Trả lời: song mat nuoc
Gửi bởi: fiend_VI trong 10:43:23 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2011
ma ai lam duoc roi cho cai dap so de so voi dap so cua minh!


Tiêu đề: Trả lời: song mat nuoc
Gửi bởi: laivanthang trong 04:54:11 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2011
bài này khá phức tạp với hs cấp 3 nhưng cũng rất cơ bản đối với giao thoa sóng.
1/ không cần giải vì chỉ viết pt đơn thuần
2/nếu tính nhẩm không nhầm thì khoảng cách lamda/4
3/ tương tự như câu 2 thì lamda/6
4/ tương tự 2 câu trên thì lamda/2
5/6/7/8 thì tính nhẩm chưa ra đc, để tối kiếm tờ giấy làm xem thế nào
hy vọng các câu trên đúng đáp án với bạn