Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 10:16:30 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4703Tiêu đề: chọn đáp án nào?
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:16:30 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2011
Dòng điện ba pha có nguồn mắc hình tam giác tải mắc hình sao đối xứng gồm 3 bóng đèn giống nhau. Ban đầu 3 bóng sáng bình thường nếu nếu tắt đi 1 bóng thì 2 bóng còn lại sẽ
A. có độ sáng giảm   B. có độ sáng tăng và có thể cháy   C. không sáng    D. có độ sáng không đổi


Tiêu đề: Trả lời: chọn đáp án nào?
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:07:30 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2011
mình thì nghĩ đáp án A mới đúng


Tiêu đề: Trả lời: chọn đáp án nào?
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 04:57:09 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2011
đáp án của câu đó trong đề là A bạn ạ!


Tiêu đề: Trả lời: chọn đáp án nào?
Gửi bởi: fiend_VI trong 05:48:59 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2011
uk, sr, mình đọc nhầm tưởng nguồn mắc sao :(
Ban đầu hiệu điện thế mỗi đèn là [tex]U_{d}=\frac{U}{\sqrt{3}}[/tex]
Lúc sau, khi tắt 1 đèn thi hiệu điện thế mỗi đèn là [tex]U_{d}=\frac{U}{2}[/tex]
Như vậy tức là 2 đèn bị sáng yêu đi