Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 09:51:10 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4688Tiêu đề: Ba bài vật lý hạt nhân khó!!!xin các thầy giúp.
Gửi bởi: quocnh trong 09:51:10 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2011
Bài 1: Phân tích một tượng gỗ cổ (đồ cổ) người ta thấy rằng độ phóng xạ β- của nó bằng 0,385 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ mới chặt có khối lượng gấp đôi khối lượng của tượng gỗ đó. Đồng vị 14C có chu kỳ bán rã là 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ là :
A. 13000 năm. B. 35000 năm. C. 18000 năm. D. 15000 năm.

bài 2: Năng lượng cần thiết để bứt một nơtrôn khỏi hạt nhân Na là bao nhiêu ? Cho mNa = 22,9837u ; mn = 1,0087u ; 1u.c2 = 931MeV
A. 12,4 MeV. B. 6,2 MeV.    C. 3,5 MeV.    D. 17,4 MeV.

Bài 3: Năng lượng nhỏ nhất để tách hạt nhân He thành hai phần giống nhau là bao nhiêu ? Cho mHe = 4,0015u ; mn = 1,0087u ; mp = 1,0073u ; 1u.c2 = 931MeV
A. 23,8 MeV. B. 12,4 MeV. C. 16,5 MeV. D. 3,2 MeV.


Tiêu đề: Trả lời: Ba bài vật lý hạt nhân khó!!!xin các thầy giúp.
Gửi bởi: nguyen van dat trong 06:30:16 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2011
Gọi H0 là độ phóng xạ của tượng gỗ lúc nó mới được làm, Vậy độ phóng xạ của khúc gỗ mới chặt là 2H0.
Theo đề, H/2H0 = 0,385
H/H0 = 0,77 = e^(-0,693t/T)
Suy ra: ln 0,77 = -0,693t/T
- 0,261 = -0,693t/T
t = 0,261T = 2112 năm
Không biết như vậy có đúng không?
BÀi này là bài 6 trang 222 sách cũ đã được thay đổi đi chút ít