Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: fiend_VI trong 06:31:54 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4637Tiêu đề: vai cau hoi trac nghiem
Gửi bởi: fiend_VI trong 06:31:54 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2011
1.Khi từ thông qua  khung dây (có 2 đầu khung để hơ) biến thiên thì:
A.không xảy ra hiên tượng cảm úng điện từ
B.trong khung không có dòng điện cảm ứng
C.trong khung không co suất điện động cảm ứng
D. A, B, C đều đúng
2. Tìm phát biểu sai khi noi về quang phổ  hấp thụ
A.gồm 1 hệ thống các vạch hay đám vạch tối trên nền ánh sáng trắng
B.quang phổ của mặt trời ta thu duoc tren Trái Đâts là quang phổ hap thụ
C.quang pho hap thu cua cac chat khi chua cac vach hap thu
D.quang pho hap thu cua cac chat long va ran la cac dam vach toi noi lien nhau
3.trong bong toi quang tro khong dan dien la vi khi do
A So luong electron tu do bang so luong lo trong
B.So luong electron tu do lon hon so luong lo trong
C.so luong electron tu do nho hon so luong lo trong
D.hau nhu khong co electron tu do va lo trong
4.Tim phat bieu sai :Sau moi chu ki ban ra
A.khoi luong chat phong xa giam di con 1 nua
khoi luong chat phong xa tao thanh bang 1 nua khoi luong ban dau cua chat phong xa
C. 1 nua so nguyen tu chat phong xa bi bien doi thanh chat khac
D.so nguyen tu chat tao thanh bang 1 nua so nguyen tu ban dau cua chat phong xa
5.Bo phan nao khong co trong so do khoi cua may thu vo tuyen
A.anten
B.mach phat dao dong dien tu cao tan
C.mach tach song
D.mach khuech dai


Tiêu đề: Trả lời: vai cau hoi trac nghiem
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:00:05 AM Ngày 30 Tháng Ba, 2011
1.Khi từ thông qua  khung dây (có 2 đầu khung để hơ) biến thiên thì:
A.không xảy ra hiên tượng cảm úng điện từ
B.trong khung không có dòng điện cảm ứng
C.trong khung không co suất điện động cảm ứng
D. A, B, C đều đúng
DA: B

2. Tìm phát biểu sai khi noi về quang phổ  hấp thụ
A.gồm 1 hệ thống các vạch hay đám vạch tối trên nền ánh sáng trắng
B.quang phổ của mặt trời ta thu duoc tren Trái Đâts là quang phổ hap thụ
C.quang pho hap thu cua cac chat khi chua cac vach hap thu
D.quang pho hap thu cua cac chat long va ran la cac dam vach toi noi lien nhau
DA:D

3.trong bong toi quang tro khong dan dien la vi khi do
A So luong electron tu do bang so luong lo trong
B.So luong electron tu do lon hon so luong lo trong
C.so luong electron tu do nho hon so luong lo trong
D.hau nhu khong co electron tu do va lo trong
DA:D
4.Tim phat bieu sai :Sau moi chu ki ban ra
A.khoi luong chat phong xa giam di con 1 nua
B.khoi luong chat phong xa tao thanh bang 1 nua khoi luong ban dau cua chat phong xa
C. 1 nua so nguyen tu chat phong xa bi bien doi thanh chat khac
D.so nguyen tu chat tao thanh bang 1 nua so nguyen tu ban dau cua chat phong xa
DA:B
5.Bo phan nao khong co trong so do khoi cua may thu vo tuyen
A.anten
B.mach phat dao dong dien tu cao tan
C.mach tach song
D.mach khuech dai
DA:C


Tiêu đề: Trả lời: vai cau hoi trac nghiem
Gửi bởi: fiend_VI trong 08:21:01 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2011
good job!


Tiêu đề: Trả lời: vai cau hoi trac nghiem
Gửi bởi: fiend_VI trong 08:38:41 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2011
tiep tuc nha :D
Phat bieu nao sau day la sai khi noi ve dao dong cuong buc:
A.La dao dong chiu tac dung cua ngoai luc cuong buc tuan hoan theo thoi gian
B.tan so cua dao dong cuong buc bang tan so cua ngoai luc
C.Bien do cua dao dong cuong buc chi phu thuoc vao bien do cua ngoai luc cuong buc
D.bien do cua dao dong cuong buc khong thay doi

2 Dao dong cuong buc va dao dong duy tri co diem nao khong chung nhau
A.chiu tac dung cua ngoai luc tuan hoan
B.co bien do khong doi
C.co tan so  bang tan so rieng cua he
D.co co nang khong doi
3.Phat bieu nao sau day khong dung khi noi ve cong huong
A.la hien tuong bien do dao dong cuong buc tang khi tan so cua ngoai luc cuong buc bang tan so rieng cua he dao dong
B.su cong huong xay ra ro net khi luc ma sat cua moi truong la nho
D.khoi khong khi trong hop dan ghi ta co the  cong huong voi nhieu tan so khac nhau cua song am
4.theo thuyet luong tu anh sang  thi  nang luong cua
A.1 photon  bang nang luong nghi  cua 1 electron
B.1 photon phu thuoc khoang cach tu photon do den nguon phat ra no
C.cac pho ton trong chm sang don sac bang nhau
D.1 photon ti le thuan voi buoc song tuong ung voi photon do
5.Phat bieu sai
A.tia hong ngoai co tan so nho hon tan so cua anh sang tim
B.tia hong ngoai co ban chat song dien tu
C.cac vat o nhiet doo tren 2000 do C  chi phat ra tia hong ngoai
d.Tac dung noi bat cua tia hong ngoai la tac dung nhiet


Tiêu đề: Trả lời: vai cau hoi trac nghiem
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:56:11 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2011
tiep tuc nha :D
Phat bieu nao sau day la sai khi noi ve dao dong cuong buc:
A.La dao dong chiu tac dung cua ngoai luc cuong buc tuan hoan theo thoi gian
B.tan so cua dao dong cuong buc bang tan so cua ngoai luc
C.Bien do cua dao dong cuong buc chi phu thuoc vao bien do cua ngoai luc cuong buc Sai
D.bien do cua dao dong cuong buc khong thay doi chưa chính xác

2 Dao dong cuong buc va dao dong duy tri co diem nao khong chung nhau
A.chiu tac dung cua ngoai luc tuan hoan Dđ cưỡng bức
B.co bien do khong doi
C.co tan so  bang tan so rieng cua he dao động cưỡng bức khi cộng hưởng cũng có
D.co co nang khong doi
3.Phat bieu nao sau day khong dung khi noi ve cong huong
A.la hien tuong bien do dao dong cuong buc tang khi tan so cua ngoai luc cuong buc bang tan so rieng cua he dao dong
B.su cong huong xay ra ro net khi luc ma sat cua moi truong la nho
D.khoi khong khi trong hop dan ghi ta co the  cong huong voi nhieu tan so khac nhau cua song am
 Thiếu mât phương án C  :D
4.theo thuyet luong tu anh sang  thi  nang luong cua
A.1 photon  bang nang luong nghi  cua 1 electron
B.1 photon phu thuoc khoang cach tu photon do den nguon phat ra no
C.cac pho ton trong chm sang don sac bang nhau (trong 1 chùm sáng đơn sắc thì đúng, trong các chùm đơn sắc khác nhau thì sai)
D.1 photon ti le thuan voi buoc song tuong ung voi photon do
5.Phat bieu sai
A.tia hong ngoai co tan so nho hon tan so cua anh sang tim
B.tia hong ngoai co ban chat song dien tu
C.cac vat o nhiet doo tren 2000 do C  chi phat ra tia hong ngoai (S)
d.Tac dung noi bat cua tia hong ngoai la tac dung nhiet