Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 11:36:55 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4621Tiêu đề: giao thoa sóng
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:36:55 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2011
giúp mình 1 bài trong đề thi thử trường chuyên này với:
Thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước nhờ 2 nguồn đồng bộ A,B.Biết hệ vân giao thoa ổn định,dễ quan sát. tại điểm M trên mặt nước cách nguồn những khoảng 30cm và 25.5 cm thì sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB còn có 2 vân giao thoa cực đại khác. Khi đó khoảng cách AB là?
A.12,45cm
B.12,75cm
C.13,25cm
D.13,15cm


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng
Gửi bởi: laivanthang trong 04:41:22 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2011
đề bài có vấn đề, xem lại đi bạn


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 10:53:08 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2011
giúp mình 1 bài trong đề thi thử trường chuyên này với:
Thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước nhờ 2 nguồn đồng bộ A,B.Biết hệ vân giao thoa ổn định,dễ quan sát. tại điểm M trên mặt nước cách nguồn những khoảng 30cm và 25.5 cm thì sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB còn có 2 vân giao thoa cực đại khác. Khi đó khoảng cách AB là?
A.12,45cm
B.12,75cm
C.13,25cm
D.13,15cm

Đề không thể giải được.
M là điểm có biên độ max d1-d2=3[tex]\lambda[/tex]
Tính được bước sóng là 1,5 cm.
Không có dữ kiện gì để tìm ra AB.


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng
Gửi bởi: livita_1xxx trong 02:41:31 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2011

giúp mình 1 bài trong đề thi thử trường chuyên này với:
Thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước nhờ 2 nguồn đồng bộ A,B.Biết hệ vân giao thoa ổn định,dễ quan sát. tại điểm M trên mặt nước cách nguồn những khoảng 30cm và 25.5 cm thì sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB còn có 2 vân giao thoa cực đại khác. Khi đó khoảng cách AB là?
A.12,45cm
B.12,75cm
C.13,25cm
D.13,15cm


mình nghĩ k tính đc!
^^