Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thutu trong 03:38:30 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4617Tiêu đề: đề trường sào nam
Gửi bởi: thutu trong 03:38:30 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2011
Câu 47. Hai đoạn mạch không phân nhánh R1L1C1 và R2L2C2 có cùng tần số cộng hưởng f. Hỏi đoạn mạch gồm hai đoạn mạch R1L1C1 và R2L2C2 mắc nối tiếp nhau có tần số cộng hưởng bằng bao nhiêu?
   A. f   B. 2f   C.f/2     D.  fcăn2
49.Một động cơ không đồng bộ 3 pha mắc hình sao vào mạng điện 3 pha có điện áp dây là 380(V). Động cơ có công suất cơ học là 4(kW), hiệu suất 80% và  hệ số công suất là 0,8. Cường độ dòng điện qua các cuộn dây của động cơ bằng bao nhiêu?
   A. 28,5(A)   B. 9,5(A)   C. 5,5(A)   D. 3,2(A)
giải giúp mình với.