Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 05:36:33 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4611Tiêu đề: tính bước sóng ánh sáng?
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 05:36:33 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2011
Một proton có vận tốc v_1=7.5*10^4 m/s đến va chạm với nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản đứng yên.Sau va chạm proton tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc v_2=1.5*10^4m/s.Bỏ qua sự chênh lệch klg của proton và hidro, kld của proton là 1.672*10^-27 kg.Bước sóng của photon mà nguyển tử bức xạ ra sau đó khi nguyên tử chuyển về trạng thái cơ bản là ?


Tiêu đề: Trả lời: tính bước sóng ánh sáng?
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:30:24 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2011
- Bảo toàn động lượng: mv1 = mv2 + mv(H) => v(H)
- Bảo toàn năng lượng: 1/2mv1^2 = 1/2mv2^2 + mv2^2 + W (W là phần nội năng tăng thêm của nguyên tử H)
 => W
- Bước sóng photon mà nguyên tử H bức xạ: w = hc/lamda => lamda = hc/W